În anul 2016, producţia de energie primară a scăzut cu 6,0% faţă de 2015, iar importurile de produse energetice au crescut cu 15,7%; consumul intern brut de energie a scăzut cu 0,6% faţă de anul anterior, iar consumul final energetic a înregistrat o creştere de 1,9% faţă de anul 2015.

Resursele de energie disponibile în anul 2016 au fost identice cu cele din anul 2015, respectiv 42,2 milioane tone echivalent petrol (tep), scăderea producţiei de energie primară fiind compensată de creşterea importurilor de produse energetice. Resursele de energie primară în anul 2016 au fost de 40,9 milioane tone echivalent petrol, în creştere cu 141.000 tep (+0,3%) faţă de anul precedent.

Importul de produse energetice a urcat cu 15,7%, în principal din cauza creşterii importului de gaze naturale (+1,025 milioane tep) şi ţiţei (+872.000 tep). Au scăzut, în schimb, importurile de produse petroliere şi cărbune cu 106.000 tep, respectiv 19.000 tep.