Investiţiile constând în aport la capitalurile proprii ale companiilor au însumat, anul trecut, 2,846 miliarde de euro, însă volumul creditelor nete accesate de la investitorii străini a scăzut cu 425 de milioane de euro, astfel că suma netă a investiţiilor străine în 2014 a fost de 2,42 de miliarde de euro.

Cele mai multe investiţii străine, din totalul înregistrat la finalul anului 2014, au fost realizate cu precădere în industria prelucrătoare (32,0% din soldul total al ISD). 'În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (5,7% din soldul total ISD), industria mijloacelor de transport (5,4%), metalurgia (4,5%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,0%), ciment, sticlă, ceramică (2,6%) şi fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă (2,5%)', se menţionează în cercetarea citată de agerpres.

Pe lângă industrie, activităţi care au atras investiţii importante sunt intermedierile financiare şi asigurările (13% din total), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,7%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (9,8%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6%). La polul opus, cu cele mai puţine investiţii atrase, se situează domeniul hoteluri şi restaurante (0,9% din total investiţii), transporturile (1,7%) şi agricultura (2,5%).

Din punct de vedere teritorial, se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov (59,2%), urmată la mare distanţă de Centru (9,7%), regiunea Vest (7,7%), regiunea Sud-Muntenia (7%) şi regiunea Nord-Vest (5,6%). 'Menţionăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice', se arată în analiză.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2014 sunt: Olanda (23,6% din soldul ISD la sfârşitul anului 2014), Austria (16,1 %), Germania (12,4%), Cipru (7,1%) şi Franţa (6,8%).

Cele mai multe investiţii aflate în derulare la finalul anului 2014 în România au fost realizate de companii localizate în Olanda (23,6% din soldul ISD la sfârşitul anului 2014). Pe următoarele locuri, în funcţie de ţara de origine, de află investiţiile din Austria (16,1 %), Germania (12,4%), Cipru (7,1%) şi Franţa (6,8%). 'Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidenţă a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România', se subliniază în document.

Pe de altă parte, în anul 2014, investiţiile greenfield şi cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au înregistrat un nivel redus, de 77, respectiv 196 de milioane de euro. 'Ponderea predominanta în fluxul participaţiilor la capital în 2014 este reprezentată de restructurările de firme cu o valoare de 2,438 miliarde de euro, respectiv 58% din participaţii şi de dezvoltările de firme cu 1,511 miliarde de euro, reprezentând 36% din participaţii', subliniază cercetarea BNR şi INS.