Potrivit INS, faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 1.559.300 persoane, din care 779.200 femei, în principal din cauza migraţiei externe. Datele statistice arătau că în Bucureşti locuiau 1.883.400 persoane. Primele şase judeţe ca număr de populaţie stabilă sunt Iaşi (772.300 persoane), Prahova (762.900), Cluj (691.100), Constanţa (684.100), Timiş (683.500) şi Dolj, cu 660.500 persoane.

Pe de altă parte, judeţele Covasna, cu 210.200 persoane, Tulcea, cu 213.100 persoane, Sălaj - 224.400, Mehedinţi - 265.400, Ialomiţa - 274.100 şi Giurgiu cu 281.400 sunt judeţele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă.

Distribuţia populaţiei stabile pe medii de rezidenţă arată că în municipii şi oraşe trăiesc 10.859.000 persoane, reprezentând 54,0% din totalul populaţiei stabile.Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a crescut cu 1,3 puncte procentuale în detrimentul mediului rural.

La 20 octombrie 2011, structura populaţiei pe vârste arăta o pondere de 15,9 la sută a copiilor de 0-14 ani, în totalul populaţiei stabile. Populaţia tânără (15 - 24 ani) reprezintă un procentaj de 12,3%, persoanele mature (25 - 64 ani) formează majoritatea (55,7%), iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 16,1% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,3% în totalul populaţiei stabile.