"Soluţia pe scurt: Admite cererea. Obligă debitoarea Electrocentrale Bucureşti SA la plata către creditoarea Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaş a sumei de 7.866.779,32 lei, reprezentând contravaloare servicii de transport gaze naturale aferente lunii aprilie 2016, neachitate, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri", potrivit deciziei instanţei.

Sentinţa este cu drept de cerere în anulare în 10 zile de la comunicare. Joi, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de intrare în insolvenţă a ELCEN, administrator judiciar fiind desemnat KPMG. "Admite cererea debitorului Electrocentrale Bucureşti SA. În temeiul art.71 alin.1 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitorului Electrocentrale Bucureşti SA", se arată în decizia instanţei.

Totodată, miercuri, tribunalul a admis intrarea în insolvenţă a RADET. Pe 22 septembrie, Consiliul de Administraţie al ELCEN a hotărât intrarea în insolvenţă a societăţii, ca urmare a datoriilor înregistrate la furnizorii şi distribuitorii de combustibil, servicii şi produse, situaţie generată de neîncasarea contravalorii pentru marfa livrată de la RADET Bucureşti.

Conform unui comunicat al ELCEN, datoriile totale ale societăţii au ajuns la aproximativ 1,8 miliarde de lei, iar creanţele înregistrate de RADET însumează aproximativ 3,7 miliarde de lei. ELCEN susţine că, prin intrarea în insolvenţă, se urmăreşte, cu prioritate, eficientizarea activităţii societăţii, urmând a se supune aprobării creditorilor un plan de reorganizare coerent, scrie agerpres.