'Investiţiile în segmentul Upstream (2,790 miliarde lei) au reprezentat 93% din valoarea totală înregistrată în primele nouă luni, fiind cu 25% sub nivelul celor din perioada 1-9/14, reacţia promptă la scăderea preţului la ţiţei conducând la prioritizarea investiţiilor. Investiţiile din Upstream au fost direcţionate către proiectele integrate de redezvoltare a zăcămintelor, lucrări de reparaţii capitale, forajul sondelor de dezvoltare, precum şi către proiectul Neptun Deep. Investiţiile în Downstream Oil (199 milioane lei) au scăzut semnificativ comparativ cu perioada 1-9/14 (694 milioane lei), ca urmare a finalizării programului de modernizare a rafinăriei Petrobrazi. Investiţiile au fost în mare parte direcţionate către programul de optimizare a reţelei de depozite de produse petroliere (lucrări de reconstrucţie la terminalul din Cluj). De asemenea, au fost alocate fonduri proiectelor de eficientizare, precum şi celor de conformitate cu cerinţele legale şi de mediu', informează compania, citata de agerpres.

Comparativ cu 31 decembrie 2014, activele totale s-au menţinut la aproximativ acelaşi nivel, respectiv la valoarea de 43,120 miliarde lei.

'Capitalurile proprii au crescut, comparativ cu 31 decembrie 2014, atingând valoarea de 27,371 miliarde lei la 30 septembrie 2015, ca urmare a profitului net generat în perioada curentă parţial contrabalansat de distribuirea de dividende pentru anul financiar 2014. Indicatorul capital propriu la total active al Grupului s-a menţinut la nivelul de 63% la sfârşitul lunii septembrie 2015 (31 decembrie 2014: 63%). Împrumuturile purtătoare de dobânzi au scăzut uşor de la 1,863 miliarde lei la 31 decembrie 2014 la 1,786 miliarde lei la 30 septembrie 2015, ca urmare a rambursărilor parţiale efectuate în primele nouă luni ale anului 2015 şi a aprecierii leului în raport cu euro între sfârşitul lui 2014 şi sfârşitul lui T3/15', spune OMV Petrom.

Datoriile Grupului, altele decât împrumuturile purtătoare de dobânzi, au scăzut cu 294 milioane lei, în contextul plăţilor efectuate în urma finalizării controlului fiscal din OMV Petrom şi a reducerii datoriilor comerciale, parţial contrabalansate de creşterea provizioanelor de dezafectare (ca urmare a modificării parametrilor şi a ratelor de actualizare). Datoria netă a Grupului OMV Petrom a crescut de la 890 milioane lei la 31 decembrie 2014 la 1,253 miliarde lei la 30 septembrie 2015.
În consecinţă, gradul de îndatorare a crescut la 4,6%, de la 3,3% la 31 decembrie 2014.