Raportul sustine ca, la nivelul ANAR, inclusiv la administraţiile bazinale de apă care intra in subordinea institutiei, au fost incalcate prevederile legale vizand  cheltuielile de personal, cu efecte asupra bugetului general consolidat în sumă estimativă de 164.990.000 de lei. Cele mai mari sume au provenit din neaplicarea măsurilor de reducere cu 25% a cuantumului brut al salariilor în perioada iulie - decembrie 2010, cu impact asupra anului 2011, respectiv de 67,69 de milioane de lei, achitarea unor drepturi de natură salarială fără temei legal-reprezentând spor de fidelitate de până la 15% din salariul de bază şi indemnizaţii de şedinţă pentru membrii comitetului de direcţie, precum şi acordarea unor premii cu ocazia zilei de 8 Martie, a Zilei Mondiale a Apei şi a unor premii de Crăciun (47,9 milioane de lei) şi achitarea în cursul anului 2011, contrar prevederilor legale, a unor drepturi de natură salarială reprezentând premiul anual pe anul 2010, prima de vacanţă şi indemnizaţii la ieşirea la pensie, în sumă estimativă de 34,37 milioane de lei, potrivit raportului pe 2011, adoptat în decembrie 2012.

În plus, ANAR a făcut achiziţii publice de autoturisme şi mobilier ignorand interdicţia prevăzuta de OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009, în valoare estimativă de 801.000 de lei şi a atribuit lucrări suplimentare de execuţie pentru investiţia "Amenajări spaţii închiriate pentru birourile Administraţiei Naţionale Apele Române", fără respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, pe care le-a plătit cu 121.000 de lei, se mai arată în document. Raportul constata, de asemenea, o majorare de 2,9 milioane de lei a valorii devizelor generale de investiţii, fără respectarea prevederilor legale, întrucât nu a fost elaborată şi aprobată o procedură privind modul de actualizare a acestor devize.

Plati nejustificate au fost identificate inclusiv la obiectivul de investiţii "Lucrări de protecţie şi consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, jud. Constanţa". Pe de alta parte, ANAR a cumparat de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor o serie de studii pentru care au fost emise şi achitate facturi în sumă totală de 4,31 de milioane de lei, dar fara sa fie aplicate procedurile prevăzute de legislaţia referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi fără a se încheia un contract de achiziţie publică.

Totodată, în situaţiile financiare şi în balanţa de verificare sunt evidenţiate creanţe în sumă de 20,49 milioane de lei, reprezentând facturi emise de ANAR către diverşi beneficiari, în perioada 2002 -2009, pentru care "nu s-au făcut toate demersurile în vederea recuperării debitului", se mai arată în raportul remis spre publicare de Curtea de Conturi si preluat de Mediafax in editia on-line.