Societatea de avocatură Zamfirescu Racoţi Predoiu (ZRP) a reprezentat S.C. Unicom Tranzit S.A. în cadrul contestației formulate împotriva procedurii de licitație pentru încheierea acordului-cadru de transport feroviar de cărbune organizată de Complexul Energetic Oltenia, în calitate de Autoritate contractantă.

Procedura organizată de Complexul Energetic Oltenia avea în vedere un acord-cadru corespunzător unei perioade de doi ani, cu o valoare estimată de 337 milioane de lei (75 milioane de euro).

Admițând contestația, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dispus anularea procedurii, reținând că, raportat la condițiile concrete specifice serviciilor solicitate de Autoritatea contractantă, utilizarea procedurii acordului-cadru coroborată cu opțiunea de a atribui acordul-cadru unui singur operator economic este de natură să restrângă în mod artificial concurența. S-a observat de asemenea că principalele cerințe de calificare stabilite în caietul de sarcini erau restrictive.
 
„Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a considerat că acordul-cadru ar trebui să constituie o modalitate specială de contractare, aplicată doar atunci când, date fiind anumite inconveniente  obiective  și  credibile,  autoritatea  nu  poate  recurge  la  procedura  standard  de  contractare.  De  asemenea,  opțiunea  de  a  încheia  acordul-cadru  cu  un  singur  operator economic atunci când ne aflăm în ipoteza unui domeniu în care activează un număr restrâns de  operatori,  este  apreciată  drept  restrictivă  de  concurență,  putând  conduce  la  formarea unui monopol în sectorul respectiv”, a declarat Cosmin Vasile, partener în cadrul Zamfirescu Racoţi Predoiu..

Un  alt  aspect  important  observat  de  Consiliu  este  acela  că  cerința  de  calificare  constând în  prezentarea  de  către  ofertanți  a  unui  singur  contract  de  o  anumită  valoare  are  caracter restrictiv și disproporționat, limitând în mod artificial competiția. De asemenea, s-a apreciat că,  impunerea  unei  condiții  de  exclusivitate,  respectiv  ca,  pe  întreaga  durată  a  acordului-cadru,  resursele  operatorului  economic  să  fie  dedicate  exclusiv  respectivului  contract, 
este  incompatibilă  cu  principiile  aplicabile  în  această  materie,  fiind  de  altfel  și  o  practică anticoncurențială
 

Echipa de avocaţi ZRP care a gestionat acest mandat a fost formată din Cosmin Vasile, partener, şi Laura Iarca, avocat colaborator senior.

ZRP are o echipă de 41 de avocați dintre care cinci parteneri – Stan Tîrnoveanu (managing partner), Ioana Racoți (senior partner), Călin-Andrei Zamfirescu (senior partner), Anca Danilescu (partner), Cosmin Vasile (partner).