Banca Naţională a României angajează pe postul de refent de specialitate.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul ştiinţelor economice, experienţă profesională de minimum trei ani, pe posturi cu studii superioare în specialitate, dovedită cu documente, cunoştinţe de operare în MS Office, cunoaşte Engleza.

Banca Naţională a României angajează patru referenţi de specialitate: doi operatori help desk şi doi administratori reţele pentru comunicare de date Lan, Wan.

Condiţiile de eligibilitate pentru postul de referent de specialitate, specializat în administrarea reţelelor pentru comunicaţii de date LAN, WAN:

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una dintre următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informaţiei sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al universități tehnice și simultan deținător al unei diplome de certificare Cisco (minimum CCNA);
 • minimum doi ani experienţă profesională pe posturi cu studii superioare în administrarea rețelelor de comunicații, dovedită prin documente;
 • cunoştinţe privind protocoalele uzuale utilizate în reţele de tip LAN;
 • cunoştinţe privind suita de protocoale de comunicaţie TCP/IP v4 şi v6, protocoalele de rutare dinamice (OSPF, EIGRP, BGP) şi arhitecturi reţele WAN;
 • noţiuni referitoare la soluţii MPLS VPN, criptare IPSec;
 • cunoştinţe privind administrarea reţelelor de comunicaţii bazate pe echipamente tip Cisco reprezintă un avantaj (certificare CCNA validă);
 • experienţă practică cu echipamente de comunicaţii de tip routere, switch-uri ethernet, echipamente tip firewall, de detecţie/prevenţie atacuri cibernetice şi soluţii de management a reţelelor;
 • disponibilitatea de a lucra în două schimburi şi de deplasare în delegaţii şi cunoaşterea limbii engleze.

Iată ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care aplică pentru postul de operator help desk:

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau echivalent;
 • minimum doi ani experienţă profesională pe posturi cu studii superioare în domeniul IT, dovedită prin documente;
 • cunoştinţe privind instalarea, configurarea şi administrarea sistemelor de operare la nivel enterprise;
 • cunoştinţe avansate de utilizare a pachetelor Microsoft Office 2010 şi Microsoft Office 2013;
 • disponibilitatea de a lucra în două schimburi operative şi de deplasare în delegaţii;
 • cunoaşterea limbii engleze.


BNR angajează doi administratori baze de date şi servere de aplicaţie şi doi administratori reţele pentru comunicare de date Lan, Wan.

BNR angajează şi un auditor intern.