Proiectul propus de Minister vizează modificarea Legii 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre active, îndepărtate abuziv din Armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961. De aceleaşi drepturi ar urma să beneficieze, dacă proiectul de act normativ va fi aprobat de Parlament, şi militarii care au îndeplinit funcţii politice în aceeaşi perioadă şi au fost trecuţi în rezervă din motive politico-morale, ei urmând să fie condideraţi "cadre militare active îndepărtate abuziv din armată".

În prezent, legea stipulează că nu pot avea calitatea de cadru militar activ îndepărtat abuziv din armată perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961 cei care au îndeplinit funcţii politice, fără vreo excepţie. Ministerul doreşte, de asemenea, completarea legii cu prevederea că au dreptul la reparaţii morale şi materiale fostele cadre militare active care au intrat în armată sau în comandamentele şi unităţile de jandarmi şi grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947 şi care au fost îndepărtate abuziv din armată în din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.

Prin proiect se mai propune să fie considerate cadre militare active îndepărtate abuziv din armată şi persoanele care au trecut în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei. Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, li se acordă, aşa cum prevede legea, o indemnizaţie reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Dacă legislativul va aproba acest proiect, toate fostele cadre militare care fac obiectul Legii 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 vor beneficia de acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi alte amenajări recreative sau sportive aflate în administrarea MapN şi MAI.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, aceştia au dreptul în prezent la asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi de medicamente gratuite, precum şi sunt scutiţi de la plata abonamentelor de telefon şi de radioteleviziune.