Reprezentaţii Millennium Building Development, dezvoltatorul Cathedral Plaza, au confirmat că situaţia juridică a clădirii rămâne neschimbată, aceasta deţinând toate avizele şi autorizaţiile necesare, fapt ce nu permite iniţierea unor acţiuni de demolare.

Hotărârea instanţei din Târgovişte nu dispune nicidecum demolarea Cathedral Plaza, ci obligă Municipiul la emiterea unui act prin care să iniţieze o procedură de desfiinţare. Astfel de acte au mai fost emise în trecut, nelegalitatea lor fiind evidentă raportat la necompetenţa Primarului General de a emite astfel de acte.

Mai mult, decizia pronunţată la Târgovişte nu va putea produce efecte în condiţiile în care proprietarul clădirii Cathedral Plaza nu a luat parte la judecată.

Potrivit avocatului Robert Roşu de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii, apărătorul Millennium Building Development, „principiul relativităţii nu permite ca efectele unei hotărâri să se producă asupra unor entităţi care nu au luat parte la judecată şi nu s-au putut apăra - aşa fiind, hotărârea nu este opozabilă proprietarului clădirii”.

Acesta a amintit că practica Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg a condamnat constant instanţele naţionale care au dispus măsuri cu privire la un bun fără citarea în instanţă a proprietarului bunului, şi deci o astfel de hotărâre ar reprezenta o vătămare gravă a dreptului la apărare al Millennium Building Development, în calitate de proprietar.

Reprezentanţii Millennium Building Development reamintesc că toate cererile de demolare a Cathedral Plaza au fost respinse până în prezent de către instanţele de judecată.