Fermierii români susţin că preţurile cerealelor au scăzut la jumătate faţă de anul trecut în urma recoltelor bune obţinute în acest an, ceea ce nu le va permite să obţină profit dacă vor alege să vândă în această perioadă.

Producţia de grâu obţinută în 2013 se ridică la 7,296 milioane de tone, fiind cea mai mare din ultimii opt ani, după cum a afirmat recent ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, iar la orz şi orzoaică recolta a depăşit 1,511 milioane tone.

În ceea ce priveşte schema certificatelor de depozit, MADR precizează că, în perioada 2009 - aprilie 2013, depozitarii licenţiaţi beneficiari ai schemei au emis un număr de 1.187 de certificate de depozit, aferent unei cantităţi de seminţe de consum de 1,644 milioane de tone, având o valoare actualizată la data curentă de 1,4 miliarde lei.

"Din analiza acestor date se poate constata gradul redus de eficienţă a aplicării schemei de garantare a certificatelor de depozit, atât prin compararea cantităţii totale de seminţe de consum acoperită prin certificate de depozit, cu nivelul total al producţiei de cereale şi oleaginoase de circa 73 milioane tone obţinute pe perioada de aplicare a schemei, cât şi prin dirijarea indirectă a fondurilor publice puse la dispoziţia schemei, către beneficiari care aveau în fapt triplă calitate (depozitar-producător agricol - deţinător de certificate de depozit) nefiind astfel supuşi presiunii pieţei ca şi marea masă a fermierilor care nu deţin spaţii de depozitare şi nu au putut accesa niciodată schema datorită politicilor practicate de traderi", se menţionează în comunicat.

De această schemă au beneficiat numai un număr redus de operatori economici din agricultură (21 societăţi), care au atât calitatea de depozitar licenţiat, de producător de seminţe de consum şi deţinător de certificate de depozit emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural /FGCR/.

Schema de garantare a certificatelor de depozit pentru seminţe de consum a fost operaţionalizată începând cu anul 2009 şi a funcţionat până în luna aprilie 2013 când a fost suspendată. Suspendarea schemei s-a realizat prin Decizia nr.2/77394 din 10 aprilie 2013 a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum, comisie constituită din reprezentanţi ai MADR, depozitari, procesatori şi comercianţi de pe filiera seminţelor de consum.

În prezent, MADR elaborează un proiect legislativ pentru îmbunătăţirea regimului de depozitare a seminţelor de consum în spaţii licenţiate şi de utilizare a certificatelor de depozit pentru acestea.