Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi federaţiilor sindicale din învăţământul preuniversitar, au semnat, luni seară, un acord prin care au agreat o serie de măsuri şi direcţii de acţiune comune. Concret, documentul are drept obiectiv clarificarea situaţiei cadrelor didactice care ocupă funcţiile de educator/educatoare sau învăţător/învăţătoare.

"Prevederile art. 247 din Legea nr. 1, intrată în vigoare în luna februarie 2011, scoteau în afara legii funcţiile didactice de educator/educatoare şi învăţător/învăţătoare. Astfel, se anula o tradiţie de un secol a învăţământului românesc, fiind unanim recunoscut faptul că şcoala normală şi, mai târziu, liceul pedagogic au format dascăli de mare valoare, o categorie profesională deosebit de importantă în comunitate. Ca urmare a art. 247 din legea mai sus menţionată, 39.730 de învăţători/învăţătoare şi educatori/educatoare nu se mai regăseau între funcţiile didactice prevăzute de lege şi, mai mult, prin aplicarea ad litteram a prevederilor în vigoare, aceştia se aflau în situaţia de a nu mai putea fi menţinuţi în sistem", se arată în comunicatul MEN remis la finalul întâlnirii cu sindicatele.

În acelaşi timp, arată MEN, conţinutul art. 248, alin. (3), din Legea nr. 1/2011 creează confuzie între noţiunile de competenţe profesionale dobândite formal, informal sau nonformal şi studii de specialitate, specifice învăţământului superior. De asemenea, alin. (3) este în contradicţie cu alin. (1) şi alin. (2) ale aceluiaşi articol, care prevăd condiţiile minime necesare pentru ocuparea unei funcţii didactice.

Potrivit MEN, aplicarea ad litteram a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului (OMECTS) nr. 5484/2011 care aprobă Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor ar fi determinat concedierea unui număr de 16.656 cadre didactice - educatori/educatoare, învăţători/învăţătoare -, deoarece aceştia nu ar mai fi îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestor posturi. Această situaţie, creată la mijlocul anului şcolar, ar fi lăsat sute de mii de copii fără dascăli la clasă, se mai arată în comunicatul ministerului.

MEN mai precizează că, prin Ordonanţa de urgenţă (OUG) nr. 92/2012, se reintroduc funcţiile didactice de educatori/educatoare şi învăţători/învăţătoare, reparând astfel o discriminare produsă de Legea nr. 1/2011 şi evitând crearea dezordinii în sistemul de învăţământ. În aceste condiţii, având în vedere interesul comun pentru consolidarea statutului personalului didactic şi pentru încurajarea unui învăţământ performant, Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar au "agreat" mai multe puncte de vedere şi direcţii de acţiune.

Astfel, potrivit acordului semnat luni seară, "în sesiunea parlamentară în curs se va susţine menţinerea, în Legea nr. 1/2011, a funcţiilor didactice de educator/educatoare şi învăţător/învăţătoare, pentru cei care se află în prezent în sistem, fără alte condiţionalităţi", ceea ce ar însemna că educatoarele şi învăţătoarele nu vor mai obligate să facă studii superioare pentru a putea rămâne în sistem.De asemenea, se va solicita Parlamentului României să revizuiască art. 248 al Legii 1/2011 astfel încât acesta să reglementeze situaţia tuturor cadrelor didactice aflate sub incidenţa prevederilor acestui articol.

Totodată, semnatarii acordului susţin modificarea şi completarea Anexei 2 a OMECTS nr. 6563 /2011 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 5484/2011, sesiunea 2012, prin prelungirea termenelor prevăzute.

În plus, potrivit aceluiaşi acord, Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale vor identifica mecanisme şi soluţii de formare iniţială şi de dezvoltare profesională, care să vină în sprijinul celor care doresc să-şi completeze studiile în învăţământul superior, şi vor iniţia proiecte ce se pot finanţa din fonduri europene, pentru atingerea acestor obiective.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale au constatat că, tot în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, sunt norme contradictorii, inaplicabile, discriminatorii şi prevederi care creează o perturbare majoră a sistemului educaţional. În acest context, părţile semnatare se angajează să conlucreze în susţinerea demersurilor de modificare a Legii nr. 1/2011, în Parlament, astfel încât norma legislativă să fie predictibilă şi să creeze auspiciile pentru ca sistemul de învăţământ să revină la o stare de normalitate.

Acordul a fost semnat de ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Educaţiei Naţionale, Constantin Ciosu, şi preşedintele Federaţiei "Spiru Haret", Marius Nistor, scrie Mediafax.