Din 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare. Cine şi cum plăteşte, ce beneficii au companiile şi ce proceduri se aplică.

Sunt obligate să îl aplice persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care între 1 octombrie 2011 şi 30 septembrie 2012 au avut afaceri sub 2,25 milioane de lei şi persoanele care se înregistrează în acest scop în 2013, începând cu data înregistrării. Persoanele înregistrate între 1 octombrie şi 31 decembrie 2012 vor depune formularul până la 25 ianuarie 2013 şi vor intra în sistem în februarie.

„Orice persoană impozabilă care primeşte o factură pe care s-a menţionat „TVA la încasare" nu are drept de deducere a TVA decât atunci când achită factura. Prevederea se aplică şi pentru persoanele impozabile care nu intră în sistemul de TVA la încasare, având afaceri peste plafonul stabilit de lege", a anunţat directorul instituţiei, Mihai Costin.

„Multe firme mari au considerat că sistemul de plată a TVA la încasare nu le va influenţa activitatea şi raportarea contabilă, dar această modificare a Codului Fiscal va marca larga majoritate a companiilor şi instituţiilor”, a arătat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de profil.

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la încasare va fi aplicat simultan cu sistemul de TVA actual. Sistemul de plată a TVA la încasarea facturii (şi nu la emiterea acesteia) va fi aplicat obligatoriu de către firmele care au sediul în România şi cifra de afaceri mai mică de 2,25 milioane lei (aşa-zis <firmele mici>). Singurele companii care vor lucra la fel ca până acum sunt firmele cu o cifră de afaceri de peste 2,25 milioane lei (aşa-numitele <firme mari>) care au relaţii comerciale (cu clienţi sau furnizori) exclusiv cu firme care îndeplinesc acelaşi criteriu (adică tot firme mari). În rest, companiile mari care au relaţii comerciale cu firmele mici sunt influenţate în consecinţă.

„Problema apare în acest ultim caz, respectiv când firmele mari au drept furnizori firme mici, ce aplică sistemul de TVA la încasare: având în vedere că firmele mari vor putea deduce TVA-ul aferent facturilor emise de către furnizorii lor <mici> doar după ce vor plăti aceste facturi, firmele mari sunt practic încurajate să renunţe la aceşti furnizori şi să îi înlocuiască cu firme mari, întrucât între firmele mari sistemul va funcţiona la fel ca până în prezent (TVA-ul se deduce automat în aceeaşi lună în care se primeşte factura, indiferent dacă aceasta este plătită sau nu). Iar acest lucru ar putea însemna din nou falimente în rândul IMM-urilor, ca în timpul anilor de criză; şansa pe care o au firmele mici este aceea de a avea produse/servicii foarte bune şi la preţuri competitive, astfel încât, pentru firmele mari să nu merite efortul de a-şi schimba furnizorul”, a precizat Mirela Şerban.

Iniţial, sistemul de plată a TVA la încasarea facturilor s-a dorit a fi o măsură care să elibereze lichidităţi în piaţă şi să ajute companiile într-o perioadă în care băncile încă nu sunt deschise spre finanţări aşa cum şi-ar dori mediul privat.

“De fapt este şi nu este un sistemul real de plată a TVA la încasare, întrucât chiar dacă factura nu s-a încasat în 90 de zile, firmele mici tot trebuie să plătească TVA-ul aferent la stat. Este mai mult un sistem de <amânare a plăţii TVA> cu maxim 90 de zile pentru firmele care au regim lunar de plată a taxelor şi impozitelor şi, respectiv, cu până la 180 de zile, în funcţie de momentul facturării, pentru cele cu raportare trimestrială. Dar nici acest lucru nu ar fi fost rău pentru companii (pentru bugetul de stat- probabil că da), dar acest sistem nu funcţionează singur, ci vine cu o serie de implicaţii de business şi relaţii comerciale care sunt absolut nefaste pentru firmele mici”, a precizat Mirela Şerban.

De altfel, Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe, membră a Taxpayers Association of Europe (Asociaţia Contribuabililor din Europa), a solicitat abrogarea sistemului de TVA la încasare, arătând printre altele că, pentru a fi reprezentat o facilitate, sistemul ar fi trebuit să fie opţional.

„Cred că sunt posibile două soluţii: ori abrogarea sistemului de plată a TVA la încasare, ori regândirea totală a acestuia şi a implicaţiilor sale nu numai din punct de vedere fiscal, ci şi al business-ului, astfel încât să fie într-adevăr o facilitate şi nu o complicaţie enormă, cu costuri majore şi cu influenţe negative asupra unui sector vital al economiei- IMM- urile”, susţine Mirela Şerban.

Cadouri fără TVA


Din 2013, companiile pot acorda cadouri în cadrul acţiunilor de protocol fără să colecteze TVA pentru bunurile incluse în cadou, dar numai dacă aceste cadouri au valori mai mici de 100 de lei. Consultanţii Accace, unul dintre liderii din Europa Centrală şi de Est în zona serviciilor de outsourcing şi consultanţă, explică modificările intervenite în legislaţia fiscală referitoare la sistemul TVA la încasare.
Începând cu 2013, companiile aplică reguli noi privind colectarea TVA la bunurile acordate drept protocol, pentru care s-a dedus TVA la achiziţie, diferite de cele menţionate la calculul impozitului pe profit pentru limitarea cheltuielilor de protocol.

În cazul în care companiile depăşesc plafonul de 100 de lei, se consideră că are loc o livrare de bunuri, iar taxa pe valoare adăugată se va auto-colecta dacă iniţial s-a dedus TVA pentru bunurile care ulterior sunt acordate în cadrul acţiunilor de protocol.

De exemplu, dacă o companie are zece parteneri cărora doreşte să le ofere cadouri cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, în cazul în care valoarea fiecărui cadou depăşeşte 100 de lei, TVA-ul se va colecta din suma cumulată care excede plafonul pentru fiecare dintre bunurile oferite. Concret, dacă un cadou costă 150 de lei, se va colecta TVA pentru suma de 50 de lei.

„Ca urmare a introducerii noii prevederi, deductibilitatea TVA aferentă bunurilor acordate în cadrul acţiunilor de protocol nu va mai depinde, ca în prezent, de profitabilitatea companiei. Poate fi discutabil nivelul destul de redus privind deductibilitatea (cadouri în valoare de maximum 100 de lei), însă măsura introdusă este normală, având în vedere că se elimină corelaţia între deductibilitatea TVA şi plafonul privind deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit a cheltuielilor de protocol”, explică Dragoş Nicolae, Tax Manager în cadrul Accace.

„Totuşi, companiile profitabile s-ar putea găsi într-o situaţie mai dezavantajoasă începând cu 2013, în cazul în care profitabilitatea şi, implicit, plafonul privind deductibilitatea cheltuielilor de protocol le-ar fi permis o mai bună deducere a TVA aferentă achiziţiilor destinate acţiunilor de protocol“, adaugă consultantul.

Toate prevederile cu privire la TVA devin aplicabile începând de la 1 ianuarie 2013.