"Raportul asupra stabilităţii financiare prezintă o hartă a riscurilor. Actualul raport menţine cele şase riscuri identificate în cel precedent şi adaugă încă două noi: un risc sistemic sever, legislativ sever şi un risc sistemic ridicat, dat de posibila ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană", a explicat guvernatorul, în conferinţa de prezentare a Raportului asupra stabilităţii financiare, aprilie 2016.

Potrivit acestuia, Banca Naţională a identificat pentru prima oară în România un risc sistemic sever generat de schimbările legislative care afectează sistemul financiar. "În ultimele şase luni, s-au identificat iniţiative legislative care îşi propun să reglementeze domeniul financiar - bancar, prin intervenţia retroactivă în contractele încheiate între clienţi şi bănci", a subliniat Isărescu.

El s-a referit la Legea privind darea în plată, dar nu numai, care, în procesul de reexaminare a fost corectată în anumită măsură, "dar chestiunea de fond pe care o reprezintă retroactivitatea legii se menţine", ca şi stabilitatea şi credibilitatea cadrului legislativ. Potrivit guvernatorului BNR, aceste propuneri legislative au fost concentrate într-un risc sistemic sever pentru că, în afară de Legea privind darea în plată, mai sunt în discuţie şi alte iniţiative care pot afecta stabilitatea financiară.

Mugur Isărescu a mai atras atenţia asupra faptului că reformele realizate şi beneficiile obţinute datorită acestora nu sunt ireversibile. Mai mult, guvernatorul susţine că mediul extern este în continuă schimbare, fapt care prezintă, de asemenea, riscuri pentru stabilitatea financiară a României şi, de aceea, pe plan intern trebuie să fim atenţi să nu creăm vulnerabilităţi suplimentare.

"Azi vorbim pe plan internaţional despre coborârea sub zero a dobânzilor, despre stagnarea seculară, teme care acum 50 de ani erau de neimaginat. Într-un astfel de mediu extern, trebuie să fim atenţi ce rămâne - şi fundamentele economie de piaţă trebuie să rămână -, ce se schimbă, să fim atenţi să nu creăm vulnerabilităţi interne suplimentare care să se adauge acestor mari schimbări externe", a mai spus Isărescu.

El a făcut referire, în acest context, şi la necesitatea consolidării politicilor fiscale, precum şi la evitarea unui comportament prociclic al mixului de politici, astfel încât creşterea economică să fie sustenabilă şi de durată, pentru că o creştere nesustenabilă "se va întoarce chiar împotriva creşterii economice, corecţiile devenind inevitabile", scrie agerpres.