"Avem acest memorandum de debirocratizare care a trecut săptămâna trecută prin Guvern, care este extrem de important şi pentru mediul de afaceri. Urmează ca fiecare dintre ministere să aibă un departament pentru debirocratizare, pentru a vedea care sunt acele documente, hârtii, ce pot fi eliminate sau luate două documente şi creat unul singur ca să scăpăm de această birocraţie excesivă. Plus, ştiţi foarte bine că s-au eliminat deja 102 taxe nefiscale. Avem 100 şi ceva de taxe rămase. Un alt scop al acestor departamente de debirocratizare este să identifice şi, la începutul anului 2018, să rămână în total cu 50 de taxe. Deci, în România, numărul de taxe va scădea la 50 de taxe fiscale şi parafiscale împreună", a explicat Ilan Laufer.

Potrivit acestuia, un alt aspect important pentru partea de debirocratizare este ca, până la data de 2 decembrie 2018, toate taxele din România să poată fi achitate online, iar cele ce nu vor putea fi achitate online nu vor mai fi plătite deloc.

Guvernul a aprobat, la sfârşitul lunii trecute, un memorandum privind Planul de acţiuni pentru 2017 privind reducerea sarcinilor administrative impuse mediului de afaceri, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei. Planul de acţiuni cuprinde şase etape, cu termene de realizare stabilite. Una dintre ele este nominalizarea şi actualizarea echipelor la nivel tehnic şi de coordonatori, responsabile cu realizarea şi/sau comunicarea acţiunilor de simplificare realizate de ministere.

A doua etapă este convocarea, la sediul Guvernului, a noilor echipe de coordonatori ai procesului de simplificare (la nivel de secretar de stat/secretar general în ministere). Termenul pentru realizarea acestei acţiuni este 11 aprilie. Cea de-a treia vizează centralizarea raportărilor cu privire la simplificarea sarcinilor administrative realizate de ministere, iar termenul de realizare este trimestrial.

A patra etapă este reprezentată de coordonarea, împreună cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, a implementării măsurilor propuse de mediul de afaceri. Penultima faza face referire la derularea proiectelor finanţate din fonduri europene (Axa I a POCA, precum şi prin POC şi POAT), respectiv definitivarea ideilor de proiecte şi a documentaţiilor proiectelor care vizează debirocratizarea şi e-guvernarea şi implementarea lor.

Ultima etapă este centrată pe actualizarea iniţiativelor de simplificare şi a bazei comune de date rezultate în urma implementării proiectelor de măsurare a costurilor administrative, mentioneaza agerpres.