În ianuarie, au fost lansate 56 de oferte de vânzare şi şapte de cumpărare, la un preţ de 132,4045 lei/certificat. Anul trecut, numărul certificatelor verzi tranzacţionate pe PCCV a scăzut de 4,3 ori, la 8.468 certificate, comparativ cu 36.618 certificate tranzacţionate în 2015.

Conform Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2017 a fost stabilită la 0,320 CV/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 6.700 GWh, impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final urmând să fie de circa 43,7 lei/MWh.

Certificatul Verde (CV) reprezintă o formă de susţinere a energiei electrice produse din surse regenerabile şi atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie.

Sistemul de cote obligatorii reprezintă un mecanism de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin achiziţia de către furnizori a unui număr de certificate verzi corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse, impuse prin lege. Cota obligatorie anuală de certificate verzi pentru 2015 a fost de 10,8%.

Preţul Certificatelor Vezi variază într-un interval (preţ minim - preţ maxim) stabilit prin Hotărâre de Guvern. Preţul minim este impus pentru protecţia producătorilor, iar preţul maxim pentru protecţia consumatorilor.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, precizeaza agerpres.