Creşterea volumelor a fost generată în principal de creşterea numărului de clienti la peste 600 (+ 33% vs. 2013), banca gestionând peste 2000 de relaţii vânzător - cumpărător şi aproximativ 300.000 de facturi. Aceste rezultate demonstrează atât interesul pieţei pentru soluţii de finanţare şi management al creanţelor, cât şi capacitatea BRD de a capta acest business, oferindu-le clienţilor un pachet complex de servicii de optimizare a cash-flow-ului, protecţia faţă de riscurile asociate portofoliului de creanţe şi gestiunea corespunzătoare a acestora.

Operaţiunile de factoring intern deţin şi în 2014 ponderea cea mai importantă în cifra de afaceri derulată, 74%, în timp ce operaţiunile de factoring internaţional au înregistrat o uşoară creştere faţă de anul anterior, ajungând la 26% în total portofoliu, atât factoringul de export cât şi cel internaţional având evoluţii foarte bune (creşteri de 22% până la 25%) faţă de volumele înregistrate în 2013. Operaţiunile de factoring fără regres, prin care banca preia riscul de neplată a debitorilor cedaţi deţin în continuare o pondere semnificativă în total volume în timp ce, pe sectoare de activitate, portofoliul prezintă o bună dispersie, sectoarele cele mai reprezentative fiind construcţiile, industria metalurgică, maşinile şi echipamentele şi comerţul.

În 2014, banca şi-a diversificat oferta de produse pe acest segment de activitate, lansând operaţiuni de Supply Chain Finance, o combinaţie între tehnologie - platforma on-line dedicată unor astfel de tranzacţii - şi know-how, o soluţie win-win pentru părţile implicate: debitor (plătitor) şi furnizor (vânzător). Aceste operaţiuni le permit întreprinderilor mici şi mijlocii, în calitate de furnizori ai unei companii mari, din categoria large corporate, accesul rapid la o sursă stabilă şi flexibilă de finanţare graţie parteneriatelor create în acest scop între BRD şi debitorul large corporate. Ca urmare a implementarii unor astfel de soluţii de ultimă generaţie, banca răspunde unor priorităţi şi nevoi actuale ale clienţilor multinaţionali, de îmbunătăţire a capitalului de lucru şi a eficienţei operaţionale, punând în acelaşi timp la dispoziţia furnizorilor lor un produs modern, simplu de accesat şi în condiţii avantajoase în termeni de preţ şi rapiditate.