'O problemă deosebită o reprezintă reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, în special la Comisia Locală de fond funciar Perişani unde, pentru circa 350 ha. există hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care nu s-au putut pune în executare deoarece ocoalele silvice nu au pus la dispoziţie suprafeţele deja validate, susţinându-se că nu mai există terenuri cu vegetaţie forestieră altele decât cele foste proprietate de stat, anterior naţionalizării. Aceeaşi problemă există şi la Comisia Locală Roşiile unde sunt disputate 59,46 hectare', a declarat prefectul judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu.

El a precizat că în cursul zilei de miercuri a participat la o şedinţă a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată unde s-a luat în discuţie situaţia a 43 de documentaţii comunicate de către comisiile locale de fond funciar din teritoriu, în vederea validării/invalidării, după caz, a unor suprafeţe de teren agricole şi forestiere şi, având drept scop, finalizarea aplicării legilor funciare.

''În principal, comisiile locale au înaintat propuneri de validare pentru terenuri agricole şi pentru terenuri cu vegetaţie forestieră iar, în anumite cazuri, îndreptări de erori materiale care se regăsesc fie în anexele de validare, fie cu privire la titlurile de proprietate eliberate persoanelor îndreptăţite', a menţionat Nadolu, citat de Agerpres.

Comisia judeţeană a hotărât modul de soluţionare a 5 contestaţii, din care 3 la Comisia Locală Râmnicu Vâlcea, una la Comisia Locală Stoeneşti şi una la Comisia Locală Nicolae Bălcescu. Potrivit prefectului, în toate cele 5 contestaţii soluţia a fost de respingere deoarece s-a apreciat că, faţă de documentele depuse, nu se impune o reconstituire a dreptului de proprietate suplimentar. Situaţii cu problemă mai sunt şi în cazul terenurilor din albia lacurilor de acumulare, litigii nerezolvate pe tot firul Oltului.