"În prima zi bancară imediat următoare datei scadenței emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie, persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se pot prezenta la ghișeele BRD — Groupe Societe Generale sau CEC Bank, după caz, în vederea punerii la dispoziția acestora a sumelor cuvenite', precizează comunicatul menționat, publicat miercuri.

Valoarea despăgubirilor acordate este de 45.682,79 lei din plafonul de 100 milioane lei, aprobat inițial.

Pentru plata despăgubirilor, MFP a emis titluri de stat la data de 4 august 2014, cu scadența în data de 3 septembrie 2014.