Conform Raportului Macroeconomic citat, se așteaptă o temperare a creșterii producției industriale în următoarele trimestre ale anului 2014. Între timp, după o contracție în primul trimestru al anului și performanțe slabe în 2013, se previzionează o revenire a sectorului construcțiilor.

Investițiile publice și absorbția fondurilor europene sunt încă mult sub așteptări și sub nivelul dorit. Se prognozează, însă, o performanță a investițiilor semnificativ mai bună în restul anului 2014, în special pe segmentul lucrărilor de infrastructură. Îmbunătățirea previzionată a investițiilor se bazează și pe proiectele finanțate din fondurile europene, cu precădere cele din segmentul transporturilor.

În ceea ce privește dinamica exporturilor, se estimează o încetinire pentru acest an, având în vedere că producția excepţională de echipamente de transport şi utilaje orientată spre export din 2013 constituie un efect de bază negativ pentru 2014. La capitolul importuri se așteaptă o accelerare pe fondul revenirii cererii interne. În ansamblu, aceste elemente nu ar trebui să influențeze semnificativ deficitul de cont curent, care se estimează să rămână la aproximativ 1,1% din PIB în 2014, fiind acoperit peste 100%  de investițiile străine directe (ISD).

Specialiștii Garanti Bank sunt optimiști în ceea ce privește nivelul investițiilor străine directe (ISD), care în primele patru luni al anului 2014 a totalizat 785 de milioane de euro, o sumă cu 9% peste cea înregistrată în perioada similară a anului trecut, iar nivelul prognozat în 2014 este de aproximativ 3 miliarde de euro (2% din PIB).

În perioada următoare, există încă potențial de intrări de capital străin, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, susținut de dinamica favorabilă a lichidității din țările dezvoltate, determinând Garanti Bank să ajusteze perspectiva asupra cursului de schimb Euro/Leu la 4,45 la final de an, de la 4,55 așa cum se estima inițial.

Condițiile favorabile de finanțare în moneda locală ar trebui să rămână motorul creditării pentru perioada următoare.

Revenirea cererii interne ar trebui să se reflecte treptat și în sectorul finanțării, dar acest lucru depinde de sustenabilitatea consumului în următoarele trimestre.