'Anul 2015 a fost unul greu, dar am anticipat dificultăţile astfel că, prin strategia abordată, indicatorii de capital s-au îmbunătăţit. Caracterul proactiv al politicilor noastre de capital s-a dovedit a fi unul corect, la fel ca şi în 2013-2014 când Piraeus Bank România a integrat ATE Bank România, rezolvând practic o problemă la nivel de sistem prin asumarea unui impact negativ de circa 150 milioane de euro. Curăţarea bilanţului şi consolidarea din timpul anului 2015 au însemnat pierderi asumate de acţionar, pentru repoziţionarea băncii', a declarat Cătălin Pârvu, CEO al Piraeus Bank România.

La finele anului 2015, Piraeus Bank România a realizat o creştere cu 5% a solvabilităţii, atingând nivelul de 17,3%, o creştere a lichidităţii imediate la 54% (de la 42 % în 2014) şi o rată a creditelor neperformante de 4,3%. De asemenea, banca a realizat o acoperire de peste 100% a creditelor neperfomante prin provizioane şi colaterale.

Obiectivele băncii au fost cu prioritate cele legate de implementarea planului de restructurare a grupului şi de creşterea solidităţii operaţiunilor, pentru a face faţă celor două mari momente de presiune din cursul anului: pe de-o parte impactul indirect al crizei datoriei suverane din Grecia, pe de altă parte variaţia de curs a francului elveţian, ce a dus la creşterea costului riscului de credit.

'Întreaga activitate a anului 2015 a fost orientată către consolidare, chiar dacă acest lucru a însemnat asumarea unor presiuni pe profitabilitate. Am luat măsuri proactive de administrare a lichidităţii, avem active lichide de 700 milioane de euro şi un raport depozite/credite brute subunitar de 0,95 faţă de 1,26 la finele anului 2014. Am implementat măsurile de menţinere a lichidităţii, fără a încuraja o politică de pricing ridicată la depozite', a precizat Cătălin Pârvu.

Veniturile din activitatea de bază s-au ridicat la 71,1 milioane de euro, în scădere cu 10% faţă de 2014, în contextul în care banca s-a axat mai mult pe reaşezarea relaţiilor sale comerciale. Activitatea de creditare a fost una selectivă, cu accent special în zona IMM-urilor. Scăderea depozitelor se datorează presiunilor apărute în special în perioada de vară (iunie/iulie), în contextul crizei datoriei suverane a Greciei.

Pentru 2016 Piraeus Bank România se va concentra pe integrarea de noi concepte şi modele de business, în paralel cu preocuparea de a consolida baza de venituri, în special prin susţinerea mai intensă a activităţii de creditare şi controlul riguros al costurilor, menţionează banca. Va exista o concentrare pe activitatea din oraşele mari şi pe susţinerea prin tehnologie a accesibilităţii serviciilor băncii în toate zonele, atât pentru companii, cât şi pentru clienţii persoane fizice, noteaza agerpres.