Programul presupune reducerea imediată a soldului creditului în CHF cu 15%, conversia în lei a soldului obţinut după aplicarea reducerii menţionate şi, suplimentar, două reduceri de câte 10%, aplicate la fiecare 3 ani, dacă pe parcursul acestor perioade nu se vor înregistra întârzieri la plata ratelor. Pentru a beneficia de această ofertă, clienţii trebuie să se asigure că nu înregistrează în prezent întârzieri la plata ratelor mai mari de 89 de zile, se mai arată în comunicatul băncii.

În perioada următoare, pentru a asigura o deservire adecvată a clienţilor, reprezentaţii Piraeus Bank vor planifica şi vor demara contactarea persoanelor care deţin credite în CHF cu garanţie imobiliară, prioritar a acelora care au întâmpinat dificultăţi la rambursarea creditelor. Potrivit comunicatului, hotărârea cu privire la acest program a fost luată de către acţionarul majoritar (Piraeus Bank Grecia), urmând a fi supusă ratificării de către Adunarea Generală a Acţionarilor Piraeus Bank România S.A, precizeaza agerpres.

În plus, în document se menţionează că, de-a lungul timpului, banca a pus la dispoziţia clienţilor care au întâmpinat dificultăţi la rambursarea creditelor, soluţii variate de temperare a efectului aprecierii monedei elveţiene şi a iniţiat o serie de programe personalizate în funcţie de situaţia fiecărui client.

"Piraeus Bank România vine încă o dată cu o ofertă personalizată în întâmpinarea clienţilor care trebuie să facă faţă în prezent unui nivel ridicat al gradului de îndatorare ca urmare a aprecierii cursului de schimb al CHF. Acum, oferta Băncii permite reducerea soldului creditului şi conversia acestuia în lei, ceea ce va conduce la scăderea ratei lunare de plată şi la eliminarea expunerii la riscul valutar', a declarat Cătălin Pârvu, CEO Piraeus Bank România.