De asemenea, instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia, începând cu aceeaşi dată, de a deţine un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate. Potrivit actului normativ, în perioada premergătoare aplicării obligatorii a măsurii, 1 octombrie - 31 decembrie 2017, agenţii economici pot opta pentru aplicarea opţională a plăţii defalcate a TVA, aceştia beneficiind de unele facilităţi precum: anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii şi acordarea unei bonificaţii de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Executivul menţionează că această măsură este luată "în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ţinând cont de faptul că există o diferenţă semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat şi taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop".

Plata de către beneficiari - instituţii publice, persoane impozabile, cu excepţia persoanelor fizice neînregistrate şi care nu au obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operaţiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului, precum şi virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA a TVA aferente diferenţei între încasările şi plăţile în numerar şi a TVA aferente încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare, fac parte de asemenea din mecanismul privind plata defalcată a TVA.

La fel şi utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achiziţiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum şi a taxei datorate bugetului de stat, posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF şi instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF şi interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA, precizează comunicatul.

Actul normativ mai prevede, printre altele, instituirea obligaţiei persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a-şi vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opţional mecanismul, înfiinţarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF şi în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017.