Majoritatea locuitorilor din oraşele României cu peste 100.000 locuitori, echivalentul a 60,5% consideră că, în anul 2012, comparativ cu 2011, situaţia economică a ţării s-a înrăutăţit, se arată într-un studiu realizat de Mednet Marketing Research Center.

Astfel, participanţii la studiu care văd mai pregnant această înrăutăţire a situaţiei economice sunt în special femei cu vârsta între 45 şi 65 ani, cu studii medii şi un venit lunar net mai mic de 2.000 lei/familie.

Chiar dacă percepţia majoritară despre economia României este una negativă, 5,6% dintre orăşenii intervievaţi apreciază că a avut loc îmbunătăţire a situaţiei economice în 2012, iar 30,8% dintre respondenţi nu văd schimbări demne de semnalat.

Pe de altă parte, 47,9% dintre orăşenii intervievaţi declară că situaţia economică a familiilor lor a fost în 2012 aceeaşi ca în 2011. Este vorba despre tineri cu vârsta cuprinsă în intervalul 18-34 ani, cu studii peste medie şi cu un venit lunar net/familie cuprins în intervalul 3.001-5.000 lei.

Un număr semnificativ de orăşeni se luptă cu criza economică, nereuşind să-şi menţină sau să-şi îmbunătăţească nivelul de trai, se afirmă în studiul Mednet Marketing Research Center, care constată că pentru 35,6% dintre respondenţi situaţia economică a familiei lor s-a înrăutăţit în 2012, comparativ cu anul precedent.

Respondenţii care, pe parcursul anului 2012, au simţit o îmbunătăţire a situaţiei lor economice au o pondere de 16,1% şi sunt, în special, bărbaţi cu vârsta cuprinsă în intervalul 25-44 ani, cu studii superioare şi cu un venit lunar net per familie mai mare de 5.000 lei.

În ceea ce priveşte comportamentul de consum, 65,8% dintre persoanele intervievate au afirmat că în 2012 şi-au schimbat obiceiurile de consum, fie cumpărând aceleaşi categorii de produse, dar în cantitate mai mică (34,0%), fie cumpărând produse mai ieftine (21,3%).

Numai 8,5% dintre respondenţi au cumpărat aceleaşi produse ca în 2011, dar în cantitate mai mare, în timp ce 2,0% au cumpărat produse mai puţine, dar 'mai de calitate' şi 'mai sănătoase' (produse bio, eco etc.).

Există un procent suficient de mare de orăşeni (34,0%) care declară că nu şi-au modificat comportamentul de consum. Cercetarea a înregistrat însă o creştere, din punct de vedere statistic, a celor care nu şi-au schimbat stilul de viaţă de la un an la altul (34,0% în 2012, comparativ cu 22,5% în 2011).

Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ pentru Bucureşti şi oraşele cu peste 100.000 locuitori, în perioada 23 - 29 noiembrie 2012. Au fost intervievate telefonic 800 persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 18 - 65 ani. Marja de eroare a studiului este de plus sau minus 3,46%.