Această situaţie poate avea mai multe cauze, printre care amplasarea mai puţin favorabilă a blocurilor noi faţă de cele mai vechi (chiar în cadrul aceloraşi zone), presiunea exercitată asupra preţurilor de numărul mare de locuinţe noi disponibile spre vânzare şi, nu în ultimul rând, conectarea mai slabă a proprietarilor de apartamente vechi la realitatea pieţei (comparativ cu dezvoltatorii de proiecte noi).

Cluj-Napoca, oraşul care ilustrează cel mai bine această 'anomalie' a pieţei, este cel care a consemnat în ultimii ani cel mai alert ritm de scumpire a locuinţelor, pretenţiile vânzătorilor fiind acum, per ansamblu, mai ridicate decât ale celor din Capitală, conform datelor Imobiliare.ro. În Cluj-Napoca, preţurile medii solicitate pentru apartamentele vechi sunt mai mari decât cele ale unităţilor locative noi în majoritatea zonelor analizate. În zona de centru, preţurile pentru apartamentele construite înainte de 1990 sunt de 1.602 euro/mp, iar al celor noi, de 1.579 euro/mp. Excepţie face doar cartierul Mărăşti, unde valorile sunt, însă, foarte apropiate - 1.414 euro/mp pentru cele vechi şi 1.416 euro/mp pentru cele noi, scrie agerpres.

În Bucureşti, spre deosebire de Cluj-Napoca, lucrurile sunt ceva mai nuanţate. Singurele zone în care preţurile apartamentelor vechi sunt propriu-zis mai mari decât ale celor noi sunt cele mărginaşe, respectiv Militari(1.000 euro/mp vechi vs. 900 euro/mp noi) şi Berceni (984 vs 956 euro/mp noi), acolo unde noile dezvoltări rezidenţiale s-au extins mult spre periferie, generând astfel diferenţe notabile la capitolul localizare. În cartierele mai bine cotate, precum Mihai Bravu şi Titan, locuinţele noi sunt vizibil mai scumpe decât cele vechi. În zonele exclusiviste din nordul Bucureştiului, respectiv Herăstrău (1.914 euro/mp vechi vs 2.213 euro/mp noi), Floreasca (1.735 euro/mp veci vs 2.032 euro/mp noi) şi Aviaţiei (1.642 euro/mp vechi vs 1.853 euro/mp noi), diferenţele între cele două categorii de apartamente sunt bine conturate, însă în Băneasa (1.575 euro/mp veci vs 1.600 euro/mp noi) şi Bucureştii Noi (1.222 euro/mp veci vs 1.250 euro/mp noi) pretenţiile proprietarilor sunt foarte apropiate.

Timişoara se distinge de celelalte două analizate prin plaja restrânsă în care variază preţurile locuinţelor, fie ele vechi sau noi. Cu toate că pretenţiile vânzătorilor se situează în toate cazurile peste pragul de 1.000 euro/mp, acestea nu depăşesc valoarea de 1.150 euro/mp. În zonele centrale sau semicentrale precum Medicină, Take Ionescu, Punctele Cardinale, preţurile ajung în jurul valorii de 1.500 euro/mp, în multe cazuri apartamentele vechi fiind mai scumpe decât cele noi.