Conform sursei citate, la acest rezultat au contribuit următorii factori: prelungirea duratei opririi planificate a Unităţii 1 CNE Cernavodă, veniturile din vânzările de energie şi evoluţia preţurilor, influenţa diferenţelor nete de curs valutar. Preţul mediu ponderat de vânzare pentru cantităţile de energie vândute (fără piaţa de echilibrare) a scăzut cu 4% (-2% în trimestrul III 2016) de la 161,5 lei/MWh în primele 9 luni ale anului 2015 (trimestrul III 2015: 159,25 lei/MWh) la 155,05 lei/MWh.

În primele 9 luni ale anului 2016, preţurile pe PZU (piaţa pentru ziua următoare - n. r.) au fost în medie mai mici decât preţurile contractelor derulate de Nuclearlectrica, în special în lunile februarie - august 2016. Preţul mediu PZU publicat de OPCOM înregistrat în primele 9 luni ale anului 2016 a scăzut cu 12,4% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce preţul mediu PZU realizat de SNN în această perioadă a scăzut cu 2,79% faţă de aceeaşi perioada a anului anterior. Astfel, Nuclearelectrica a înregistrat o scădere mai mică a preţurilor PZU decât scăderea înregistrată în piaţă, conform documentului citat.

În ceea ce priveşte programul de investiţii, valoarea totală a acestuia pentru anul 2016 este de 255,394 milioane de lei, program aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNN şi este parte integrantă a bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii. Ca şi în anii anteriori, ponderea cea mai mare în programul de investiţii o au investiţiile pe termen lung (în curs de execuţie). Valoarea investiţiilor în curs de execuţie se ridică la 177,844 milioane lei, scrie agerpres.