Veniturile totale s-au ridicat la 720 de milioane de euro, cu 18 milioane de euro mai mult faţă de primul trimestru al anului 2013 (+2,6%) ca rezultat al creşterii de 2 milioane de euro a veniturilor din vânzarea de electricitate (688 de milioane de euro în primul trimestru al anului 2013) şi de 16 milioane de euro a altor venituri (14 milioane de  euro în primul trimestru al anului 2013). 

Creşterea veniturilor din vânzarea de electricitate, comparativ cu primul trimestru al anului 2013, inclusiv creşterea stimulentelor (egală cu 4 milioane de euro), reflectă mai ales producţia mai ridicată din America de Nord (22 milioane de euro), precum şi în zona Italia şi Europa (10 milioane de euro), compensată parţial de declinul veniturilor din vânzarea de electricitate din Iberia şi America Latină (30 de milioane de euro). 

EBITDA s-a ridicat la 481 milioane de euro, în mare comparabil cu primul trimestru al anului 2013, cu o creştere în America de Nord (25 milioane de euro) şi o scădere în Iberia şi America Latină (26 milioane de euro). Creşterea mai sus menţionată a veniturilor (18 milioane de euro) a fost atenuată de o creştere a cheltuielilor operaţionale, datorată cu precădere costurilor crescute de achiziţie pentru energie, materiale şi combustibil (17 milioane de euro) precum şi unei capacităţi instalate mai mari.

Zona Italia şi Europa a înregistrat o valoare a EBITDA de 284 milioane de euro, cu 2 milioane de euro mai mult faţă de primul trimestru al anului 2013, ca urmare a creşterii menţionate anterior a veniturilor, atenuată parţial de creşterea costurilor aferente unei capacităţi instalate mai mari, precum şi costurilor mai mari pentru achiziţia de electricitate şi materiale (10 milioane de euro).

Zona Iberia şi America Latină a înregistrat o valoare a EBITDA de 132 milioane de euro, cu o reducere de 26 de milioane de euro faţă de primul trimestru al anului 2013 (având în vedere pierderile din diferenţe de curs valutar, în valoare de 3 milioane de euro), datorată mai ales scăderii menţionate anterior a veniturilor în această zonă geografică, precum şi creşterii cheltuielilor operaţionale legate mai ales de achiziţia de electricitate şi combustibil (egale cu 7 milioane de euro).

Zona America de Nord a înregistrat o valoare a EBITDA de 65 milioane de euro, cu 25 de milioane de euro mai mult (având în vedere pierderile din diferenţe de curs valutar, în valoare de 2 milioane de euro) comparativ cu primul trimestru al anului 2013, ca rezultat al creşterii mai sus menţionate a veniturilor.

EBIT s-a ridicat la 321 milioane de euro, cu 13 milioane de euro mai puţin (-3,9%) faţă de cele 334 milioane de euro înregistrate în primul trimestru al anului 2013.
Creşterea mai sus menţionată a profitului operaţional EBITDA a fost mai mult decât atenuată de majorarea pierderilor legate de amortizare şi depreciere (egale cu 14 milioane de euro) datorată mai ales unei capacităţi instalate mai mari în America de Nord şi Europa.

Profitul net al Grupului s-a ridicat la 170 de milioane de euro, cu o creştere de 22 de milioane de euro (+14,9%) faţă de cele 148 de milioane de euro înregistrate în primul trimestru al anului 2013. 
Această creştere a beneficiat de o reducere de taxe de 21 de milioane de euro pentru această perioadă, datorată unui nivel mai redus al aşa-numitei “Taxe Robin Hood” (de 6 milioane de euro), în raport cu o valoare taxabilă mai redusă (având în vedere şi diferenţa între contribuţiile diverselor ţări la această valoare, în ambele perioade), precum şi cu recunoaşterea, pentru cele două perioade, a unei estimări ajustate a taxelor pentru anii precedenţi.

Situaţia financiară consolidată  la data de 31 martie 2014 arată un capital net angajat de 14.034 milioane de euro (13.587 milioane de euro la 31 decembrie 2013). Acesta este finanţat prin capitalul propriu al acţionarilor companiei mamă, prin participaţii minoritare în valoare de 8.487 milioane de euro (8.263 milioane de euro la 31 decembrie 2013) şi o datorie financiară netă de 5.547 milioane de euro (5.324 milioane de euro la 31 decembrie  2013).

Datoria financiară netă la data de 31 martie 2014 era de 5.547 de milioane de euro, cu o creştere de 223 de milioane de euro faţă de valoarea înregistrată la 31 decembrie 2013. La 31 martie 2014, raportul datorii/capital era de 0,65 (0,64 la 31 decembrie 2013).

Cheltuielile de capital operațional în primul trimestru al anului 2014 au totalizat 314 de milioane de euro, cu 55 de milioane euro mai mult faţă de perioada similară a anului 2013. Investiţiile au vizat mai ales sectorul energiei eoliene din America Latină (139 de milioane de euro), America de Nord (78 de milioane de euro), Italia şi Europa (10 milioane de euro) şi Iberia (4 milioane de euro), sectorul energiei geotermale din Italia (29 de milioane de euro), sectorul energiei solare din Chile (22 de milioane de euro) precum şi cel al energiei hidroelectrice din Italia (6 milioane de euro) şi America Latină (17 milioane de euro).

Angajaţii grupului la data de 31 martie 2014 totalizau 3.520 (3.470 la 31 decembrie 2013, cifră redeclarată pentru a lua în calcul schimbarea în metoda de consolidare pentru societăţile mixte, conform IFRS 11), cu o creştere de 50 de persoane. 

Capacitate instalată netă

 

Capacitate instalată netă (MW)

 

La 31 martie

La 31 decembrie

 

2014

2013

Variaţie

2013

2012

Hidroenergie

2.624

2.635

(11)

2.624

2.635

Energie geotermală

795

770

25

795

769

Energie eoliană

5.166

4.442

724

5.085

4.278

Energie solară

249

190

59

249

149

Cogenerare

0

37

(37)

37

40

Biomasă

23

44

(21)

23

44

Total

8.857

8.118

739

8.813

7.915

Tabelul nu ia în calcul capacitatea netă instalată aferentă centralelor deţinute de companii unde Enel Green Power participă prin intermediul unor societăţi mixte, această capacitate ridicându-se la 70 de MW în cele trei perioade care sunt comparate aici.