„În cadrul instrumentelor de cash management, canalele de internet şi electronic banking au o importanţă majoră. Acestea facilitează iniţierea ordinelor de plată, a tranzacţiilor de debitare directă, precum şi vizualizarea extraselor de cont. Deoarece am constatat că peste 95% dintre ordinele de plată ale clienţilor RBS, persoane juridice sunt iniţiate electronic, credem că soluţiile de interfaţare contabilă cu platforma noastră de Internet Banking vor creşte eficienţa departamentelor financiare ale clienţilor noştri. Implementând soluţiile de interfaţare şi reconciliere dezvoltate în parteneriat cu RBS România, plăţile realizate prin Internet şi electronic banking sunt importate direct din sistemul de contabilitate al companiei, reducându-se astfel timpul de lucru”, explică Mircea Spinei, Director Servicii Tranzacţii Bancare, RBS România.

Această facilitate este dedicată în special clienţilor cu volum mare de plăţi, care pot crea o conexiune între sistemul contabil şi sistemul de plăţi al băncii, evitând o serie de operaţiuni manuale şi reducând astfel considerabil rata de eroare şi timpul alocat acestor operaţiuni.

De asemenea, clienţii RBS România beneficiază şi de posibilitatea de import în sistemul contabil a extraselor de cont primite prin intermediul sistemelor de Internet şi electronic banking. Banca oferă asistenţă clienţilor atât pentru definirea modalităţii de import a extraselor, cât şi a soluţiilor de reconciliere automată a tranzacţiilor, crescându-se astfel, de exemplu, procentul de încasări alocate automat de sistem.

Departamentul de Servicii Tranzacţii Bancare a organizat la sfârşitul anului trecut două seminarii pentru clienţii corporate dedicate facilităţilor oferite acestora prin folosirea unor astfel de servicii. La cele două seminarii cu tema „Integrarea Sistemelor de Contabilitate cu Platforma de Internet Banking a RBS - Access Online Romania (AO – RO)” din lunile octombrie şi noiembrie 2012, au participat reprezentanţii companiilor ce au înregistrat un volum semnificativ de încasări şi plăţi prin conturile deschise la RBS România.