Respectivele proiecte sunt  în domenii precum eficienţa energetică, educaţie, agricultură ecologică. Totodată, o serie de proiecte, care totalizează peste 470 milioane de euro, se află în faza de evaluare a direcţiilor de specialitate ale Comisiei UE, alaturi de alte 14 solicitări de îmbunătăţire a calităţii proiectelor prin acordarea de consiliere în cadrul European Investment Advisory Hub.

MECRMA si Ministerul Finanţelor Publice monitorizează, la nivel naţional, Planul de Investiţii pentru Europa. MECRMA a stabilit un punct de contact naţional şi, de asemenea, facilitează periodic discuţii între BEI şi companii cu capital de stat interesate de contractarea împrumuturilor BEI/FESI. BEI are în paralel discuţii şi cu companii mari private pentru finanţare prin acelaşi program.
 
Referitor la strategia 'România Competitivă', viceprim-ministrul Costin Borc a precizat că obiectivele vizate de aceasta se referă la stimularea creşterii economice de la 3% la 5% până în 2020 printr-un plan de reforme structurale în 16 domenii cheie cu impact asupra celor 3 factori care determină PIB-ul potenţial: productivitate, forţa de muncă şi capital.
 
'România competitivă', un proiect pentru o dezvoltare economică sustenabilă, traversează un amplu proces de consultare dedicat fiecărui domeniu strategic, cu participarea cât mai multor actori sociali relevanţi şi reprezentativi.  Până acum s-au desfăşurat deja nouă sesiuni consultative, care au întrunit peste 300 de participanţi pe temele Debirocratizare, Agricultura, Achiziţii publice, Sănătate, Sectoare creative, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, Diaspora - Mobilitatea forţei de muncă - brain re-gain, Educaţia şi Natalitate şi Declin demografic, precizeaza agerpres.