"Având în vedere apariţia în spaţiul public a unor speculaţii legate de proiectul construirii a două noi reactoare la CNE Cernavodă, Ministerul Energiei doreşte să facă unele precizări legate de necesitatea înnoirii parcului de producere a energiei electrice şi termice a sectorului energetic din România, în vederea îndeplinirii obiectivelor de securitate energetică şi protecţie a mediului, în linie cu angajamentele stabilite la nivel global în domeniul schimbărilor climatice. Considerăm că înlocuirea capacităţilor de producere a energiei învechite şi care ies din uz în jurul anului 2025 trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru strategia de securitate energetică a României, iar discuţiile de nivel tabloidal care se pot isca în jurul acestui subiect nu ajută cu nimic la informarea corectă şi profesionistă a publicului, ci doar afectează un proiect strategic naţional", se arată în document.

Potrivit Ministerului Energiei, proiectul unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă răspunde cerinţelor sistemului electroenergetic naţional în tranziţia României către o economie fără emisii de carbon şi contribuie decisiv la securitatea energetică a României şi la menţinerea stabilităţii preţului electricităţii la un nivel suportabil pentru consumatori, scrie agerpres.

"Tehnologia nucleară reprezintă o opţiune viabilă şi certă pentru a produce şi în viitorul apropiat energie curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, ceea ce va duce la protecţia mai eficientă a mediului înconjurător şi la reducerea pe termen lung a efectelor încălzirii globale. România a investit deja peste 1 miliard de euro în infrastructura şi necesarul tehnologic dedicat reactoarele 3 şi 4 de la CNE Cernavodă şi fără ca acest proiect să fie pus în practică, cheltuielile deja efectuate vor deveni pierderi certe pentru bugetul de stat', subliniaza institutia, precizand că proiectul are o contribuţie directă la asigurarea securităţii, dar şi a independenţei energetice a României, fapt recunoscut şi prin deciziile forurilor abilitate la nivel naţional.

"Ministerul Energiei sprijină Societatea Naţională Nuclearelectrica SA (SNN) pentru ca aceasta să finalizeze acest proiect în condiţii optime de eficienţă economică şi să negocieze cele mai avantajoase condiţii comerciale cu partenerii săi implicaţi în acest proiect. Nivelul preţului la care energia electrică produsă de reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă va intra în Sistemul Energetic Naţional la nivelul anilor 2025 - 2030 va fi stabilit în urma unor studii de specialitate, dezbătute public şi aprobate de autorităţile naţionale şi europene competente, ca parte a procesului de autorizare a proiectului în sine. În calitate de reprezentant al statului român în cadrul SNN, Ministerul Energiei urmăreşte creşterea valorii activului net al companiei, menţinerea disponibilităţii tehnice a grupurilor energetice pentru a asigura securitatea energetică a României. Nu urmărim şi nu vom urmări promovarea unor interese speculative fie pe piaţa de capital, fie în orice alt context", mai arată instituţia.

Ministerul Energiei îţi exprimă încrederea că SNN are capacitatea de a-i convinge pe toţi acţionarii săi, în forurile de decizie statutare, asupra viabilităţii financiare a proiectelor de dezvoltare pe care le propune, în momentul când acţionarii vor fi chemaţi să decidă asupra acestora, în conformitate cu prevederile actelor constitutive ale societăţii.

Un comunicat al Fondului Proprietatea de joi spune că proiectul privind construcţia Reactoarelor 3 şi 4 este nefezabil şi ar putea crea mari prejudicii acţionarilor Nuclearelectrica în cazul în care este continuat, având în vedere situaţia actuală a pieţei energiei electrice, precum şi prognozele pe termen lung. Pe de altă parte, reprezentanţii FP arată că se creează un precedent periculos prin decizia din 17 octombrie a Ministerul Energiei de a vota împotriva propunerii FP cu privire la întocmirea unui raport privind sumele cheltuite până în acest moment de companie cu proiectul privind construcţia celor două reactoare.