Până în prezent, România a transpus doar parţial directivele privind energia electrică şi gazele, cu toate că statele membre ar fi trebuit să transpună integral aceste directive până la 3 martie 2011.

Pentru fiecare directivă transpusă parţial, Comisia propune o penalitate zilnică de 30 228,48 EUR. Nivelul acestei penalităţi este stabilit luând în considerare durata şi gravitatea neîndeplinirii obligaţiilor. În cazul unei hotărâri pozitive a Curţii, penalităţile zilnice trebuie plătite de la data hotărârii până la momentul încheierii transpunerii. Valoarea finală a penalităţilor zilnice va fi stabilită de Curte, relateaza Agerpres in pagina electronica.