'Decizia reprezintă recunoaşterea oficială a faptului că deficitul bugetar al României s-a încadrat sub ţinta de 3% din PIB în anul 2012, precum şi a credibilităţii politicii bugetare pentru anul în curs şi pentru anul următor, Comisia Europeană confirmând prognoza Guvernului României de continuare a procesului de consolidare fiscală', se arată în documentul preluat de Agerpres in pagina electronica.

Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget, participă vineri, 21 iunie, la lucrările Consiliului ECOFIN, care se desfăşoară la Luxemburg. Procedura de deficit excesiv este declanşată atunci când deficitul bugetar al unei ţări membre depăşeşte 3% din Produsul intern brut.

O decizie privind abrogarea unei proceduri de deficit excesiv (PDE) se bazează pe o 'corectare durabilă' a deficitului excesiv iar acest lucru este considerat realizat în cazul în care datele notificate pentru anul precedent (2012 în cazul României) arată un deficit sub 3% din PIB precum iar previziunile serviciilor Comisiei Europene indică faptul că deficitul nu va depăşi valoarea de referinţă de 3% din PIB pe perioada analizată în previziuni (în prezent, 2013 şi 2014).

Potrivit datelor Comisiei Europene, în cazul României, procedura de deficit excesiv a fost lansată în 2009 când recesiunea mult mai mare decât se estimase din 2009 a dus la o scădere semnificativă a veniturilor publice, ceea ce a determinat o creştere a deficitului public la 9% din PIB, în pofida eforturilor depuse în vederea reducerii cheltuielilor publice. Deficitul a fost ulterior redus la 6,8% din PIB în 2010, la 5,6% din PIB în 2011 şi la 2,9% din PIB în 2012, valoare care este sub valoarea de referinţă de 3% din PIB prevăzută în tratat.

În previziunile serviciilor Comisiei din primăvară, pentru 2013 se estimează că deficitul public general va scădea la 2,6% din PIB în 2013 şi la 2,4% din PIB în 2014 — în condiţiile menţinerii politicilor actuale — astfel, ramânând cu mult sub valoarea de referinţă de 3% din PIB din tratat.