Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în transporturi aeriene (3.799 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (840 lei). 

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2013 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 90%. De asemenea, faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 116,8%, cu 13 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2012.

Din datele INS reiese faptul că, în luna ianuarie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2012 a primelor ocazionale (inclusiv pentru sărbători şi sfârşitul de an), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat, printre altele, în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de editare, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), telecomunicaţii (între 20% şi 26,5%). Aceeasi tendinta s-a inregistrat si in fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (între 17% şi 20%).

În domeniul fabricării băuturilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), cercetare-dezvoltare, industria metalurgică, scaderea a fost între 13% şi 15,5%.

Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic în alte activităţi extractive (2,1%) şi au fost cauzate de concediile fără plată ale a personalului cu salarii mici ori ca urmare a realizărilor mai mari de producţie. În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-1,4%) şi învăţământ (-1,3%), în principal ca urmare a acordării de prime în luna decembrie salariaţilor din unităţile aparţinând sectorului privat. Creşteri uşoare ale câştigului salarial mediu net faţă de luna decembrie 2012 s-au înregistrat în administraţia publică (0,7%) ca urmare a promovărilor în gradul profesional.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,5%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 99,6%. INS aduce la cunoştinţa consiliilor judeţene şi locale, primăriilor, societăţilor comerciale şi unităţilor specializate în vânzarea locuinţelor că, în conformitate cu prevederile Legii 112/1995, pentru luna decembrie 2012, coeficientul de creştere a câştigurilor salariale medii nete pe economie faţă de ianuarie 1990 a fost de 5.748,64 lei, iar faţă de luna februarie 1992 de 1.334,43.

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2013, eşantionul cuprinde 21.000 de unităţi economico-sociale, scrie Agerpres in pagina electronica.