"Măsura de sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară, adoptată unilateral de Ministerul Sănătăţii, fără informarea publică a beneficiarilor serviciilor de asistenţă stomatologică şi corpului profesional, afectează în mod grav atât pacienţii, cât şi demnitatea profesiei de medic dentist. Medicina dentară este înlăturată total din sistemul public al asigurărilor de sănătate, situaţie unică în istoria sistemului de asigurări de sănătate la nivelul Uniunii Europene, cu afectarea iremediabilă a politicilor publice de sănătate în domeniu", se arată în comunicat.

Colegiul Medicilor Dentişi mai afirmă că "o astfel de atitudine promovată de Ministerul Sănătăţii va aduce prejudicii grave persoanelor asigurate care au dreptul la furnizare de servicii de medicină dentară prin pachetul de bază, fiind încălcat unul dintre principalele drepturi garantate prin Constituţia României, dreptul la ocrotirea sănătăţii".

Potrivit CMD, măsura legată de fonduri "a fost adoptată ignorându-se total patologia stomatologică existentă, realitatea acesteia ce situează România pe unul dintre ultimele locuri în cadrul Uniunii Europene, în condiţiile în care corpul profesional a avertizat asupra plafonului necorespunzător alocat, cerând ridicarea acestuia la 2 la sută din fondul destinat serviciilor medicale".

Totodată, se arată în comunicat, implementarea acestei măsuri face imposibilă asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate, limitând, chiar anulând adresabilitatea populaţiei la serviciile de medicină dentară, în special pentru copii şi categorii defavorizate. "Sistarea finanţării asistenţei stomatologice din fonduri publice produce un prejudiciu extrem de important, atât material, cât şi moral, medicilor dentişti aflaţi în relaţie contractuală cu casele teritoriale de asigurări de sănătate, în condiţiile în care doctorii au plătit taxe de avizare şi au dotat cabinetele, iar acum sunt în situaţia de a nu mai putea presta servicii", susţine CMD.

Colegiul reclamă faptul că autorităţile nu au explicat măsurile luate şi nici nu i-au consultat pe dentişti, care sunt puşi în situaţia de a explica pacienţilor despre anularea alocării de fonduri pentru decontarea serviciiior de medicină dentară. În acest context, susţine CMD, costurile în stomatologie vor creşte, iar tot mai mulţi oameni vor prefera să nu se mai trateze.

Colegiul Medicilor Dentişti din România consideră că este "imperios necesară realizarea unor politici de sănătate publică în domeniul medicinei dentare, în acord cu starea reală de sănătate a populaţiei, incluzând, pe de o parte, acordarea asistentăţei stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate, iar pe de altă parte, introducerea medicinei dentare în cadrul programelor naţionale de prevenţie".

Aceeaşi asociaţie profesională anunţă că va întreprinde demersurile necesare pentru apărarea demnităţii profesiei, a medicilor dentişti şi a pacienţilor, şi recomandă colegiilor teritoriaie să adopte orice alte măsuri pe care le consideră necesare în acest sens. Ministerul Sănătăţii, instituţia care face politica sanitară în România, a stabilit reducerea fondurilor pentru asistenţa medicală stomatologică în 2013, fiind vorba despre o decizie politică, pe care ministrul Sănătăţii şi-o asumă, a precizat anterior Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Medicii dentişti susţin că România este ţara cu cele mai multe persoane cu carii dentare şi în care alocaţiile de la buget pentru stomatologi sunt cele mai scăzute, respectiv 0,4 la sută din bugetul Sănătăţii. În luna martie bugetul alocat a scăzut la 30 la sută, pentru ca în aprilie să devină zero. În unele judeţe, plafonul alocat stomatologilor este de 1.000 sau 1.200 de lei, în timp ce alte judeţe primesc 200 de lei. Pentru copii, vârstnici sau persoane cuprinse în legile speciale, statul deconta anumite servicii integral sau în proporţie de 40 - 60 la sută. De la 1 aprilie, toată lumea va plăti atunci când merge la stomatolog, au mai arătat medicii dentişti.

În octombrie 2012, directorul executiv la Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice, dr. Alexandru Brezoescu, anunţa că numărul celor care solicită tratament dentar a scăzut cu 20 la sută faţă de 2011, întrucât plafonul CNAS pentru aceste servicii este foarte redus, nici măcar copiii neavând gratuitate absolută. El critica faptul că, an de an, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate micşorează plafonul acordat medicilor stomatologi pentru tratamente, astfel că banii se termină "după două proteze".

"Din păcate, medicina dentară este cea mai vitregită. Alocaţia pe cap de locuitor este de 70 de bani pe an. CNAS alocă un plafon pentru tratamentele dentare cabinetelor care sunt în contract cu Casa, în valoare de 1.000 de lei. Din aceşti bani, ar putea fi puse două proteze. Dacă nu sunt puse proteze, atunci banii ajung pentru tratarea câtorva carii simple, câteva extracţii şi cam atât", mai spunea Brezoescu, relateaza Mediafax in pagina electronica.