Din valoarea dividendului brut se va reţine, la sursă, impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de lege la data plăţii. Costurile aferente plăţii vor fi deduse din valoarea netă a dividendelor.

Dividendele aferente exerciţiilor financiare 2015 şi 2016, rămase neridicate, vor fi plătite, în continuare, împreună cu cele aferente anului 2017.

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2017 sunt cei înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de 19 septembrie 2018 - data de înregistrare conform Hotărârii AGOA din data de 27 aprilie 2018.

Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi efectuată de Depozitarul Central, iar Agentul de Plată desemnat de SIF Muntenia este Banca Comercială Română. AGERPRES