În dreptul italian, procedura accelerată de judecare imediată poate fi cerută de Ministerul Public atunci când dovada delictului este considerată "evidentă".