Programul de guvernare al USL prevede centrarea sistemului public de pensii pe principiul contributivităţii şi al responsabilităţii individuale printr-un sistem de conturi individuale de economisire pentru pensia publică, precum şi introducerea sistemului facultativ de pensii ocupaţionale.


"Pornind de la convingerea că sustenabilitatea unui sistem de pensii ţine de aplicarea principiului contributivităţii, prin acumulare, şi al responsabilităţii individuale, vom promova dezvoltarea unui sistem de pensii durabil, bazat de conturi individuale de economisire care să preia, ca pondere, un procent tot mai mare din venitul de înlocuire şi totodată din venitul total al asigurărilor sociale ale asiguratului", se arată în Programul de guvernare al USL.
Astfel, Guvernul USL vrea să susţină schimbarea principiilor care guvernează sistemul public de pensii prin centrarea pe principiul contributivităţii şi al responsabilităţii individuale printr-un sistem de conturi individuale de economisire pentru pensia publică (Pilon I).

În perioada de tranziţie către noul sistem vor fi asigurate măsuri de atenuare a costurilor reformei, "fără afectarea veniturilor beneficiarilor în plată sau cu perioadă de acumulare mică", potrivit documentului citat. Totodată, Programul de Guvernare al USL mai prevede creşterea responsabilităţii pentru veniturile de bătrâneţe ale persoanelor care lucrează în activităţi ocazionale şi sezoniere, în special în agricultură, prin crearea unui sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, având în vedere specificul acestor activităţi.

Guvernul USL vrea să introducă şi sistemul facultativ de pensii ocupaţionale (Pilonul IV) bazat pe contribuţia asiguratului şi a angajatorului, pornind de la specificul unor profesii sau domenii de activitate. În acest fel ar fi eliminate nedreptăţile create beneficiarilor pensiilor speciale de noua lege a pensiilor şi totodată s-ar creea posibilitatea de stimulare pe termen lung a profesiilor cu grad mai mare de uzură, potrivit documentului.
Noul Executiv urmăreşte şi o degrevare a bugetului asigurărilor sociale de stat de cheltuieli care pot fi suportate din alte surse de finanţare, un exemplu fiind plata de la bugetul de stat a indemnizaţiei de însoţitor, acordată invalizilor de gradul I.