Pe lângă această creștere semnificativă a profitului net, primele nouă luni ale anului 2014 au fost de asemenea marcate de o îmbunătățire a performanței operaționale și de consolidarea prezenței Sonae Sierra pe plan internațional, prin intrarea în trimestrul al treilea într-o nouă țară, Rusia.

Comparabil cu aceeași perioadă a anului 2013, vânzările chiriașilor din portofoliul european au înregistrat o creștere de 4,2% like-for-like în primele nouă luni ale anului 2014. Se evidențiază în mod special Portugalia cu o creștere de 6,8% și Italia cu 3,9%. Continuăm să înregistrăm rezultate pozitive în Brazilia, cu o creștere like-for-like a vânzărilor chiriașilor de 7,5% (BRL), față de aceeași perioadă a anului 2013. 

Rata globală a ocupare a portofoliului a atins 95,1%, aproape egală cu rata de 95% înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Îmbunătățirea reflectă calitatea activelor și eficiența managementului companiei într-un climat imobiliar încă instabil în Europa.

Fernando Guedes de Oliveira, CEO Sonae Sierra afirmă că „primele nouă luni ale acestui an au fost marcate de continuarea expansiunii internaționale a Sonae Sierra și de îmbunătățirea performanței operaționale. Trimestrul al treilea a confirmat, de asemenea, tendința de revenire a nivelului vânzărilor chiriașilor, atât în Europa, cât și în Brazilia, precum și rezultatele pozitive în ceea ce privește rata de ocupare a centrelor noastre comerciale."

În primele nouă luni ale anului 2014, Profitul Direct a atins cifra de 36,0 milioane euro, ceea ce reprezintă o descreștere cu 16% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Profitul Direct se află încă sub influența vânzării activelor din Europa, de la sfârșitul anului 2013,  variația nefavorabilă a ratei de schimb pentru realul brazilian și consolidarea structurii corporative în vederea susținerii dezvoltării companiei în noile regiuni geografice.

Aceiași factori explică și scăderea EBITDA în aceeași perioadă, care a atins în perioada analizată cifra de 78,2 milioane euro, ceea ce corespunde unei marje EBITDA de 47,8%. Totuși, dacă analizăm portofoliul like-for-like și excludem impactul negativ al ratei de schimb, Profitul Direct  s-a diminuat cu numai 2,8%.
Creșterea Profitului Indirect, care a atins 23,8 milioane euro, de la o pierdere de 37,6 milioane în aceeași perioadă a anului 2013, a compensat din plin impactul negativ a Profitului Direct. Variația pozitivă a Profitului Indirect a reflectat îndeosebi compresia randamentului imobiliar în Europa, îmbunătățirea rezultatelor operaționale ale activelor din Europa și Brazilia și efectele pozitive ale vânzării lotului de teren din vecinătatea centrului comercial Alexa din Germania, vânzării centrului comercial Le Terrazze din Italia și ale investiției din centrele comerciale AlbufeiraShopping și Centro Comercial Continente de Portimão din Portugalia.

Dezvoltare internațională
În primele nouă luni ale anului 2014, compania și-a continuat expansiunea internațională. După intrarea pe piața chineză și prima investiție în Maroc, ambele în primul trimestru, în trimestrul al treilea, Sonae Sierra a semnat un acord pentru crearea unei companii joint venture 50%-50% cu OST Development în vederea furnizării de servicii de administrare a proprietății și închiriere pentru proiectele pe care acest client important le are în pregătire.

În prezent, OST Development este implicat în dezvoltarea a trei proiecte în zona centrală a Rusiei: centrul comercial și de divertisment Mozaica și proiectul de tip mixed-use Yasenevo, ambele în Moscova, și complexul de divertisment din Tula. Centrul Mozaica, programat să se deschidă până la sfârșitul anului 2014, va fi un reper comercial și de recreere al capitalei Rusiei, cu peste 201 magazine dispuse pe 67.800 m2 suprafață închiriabilă și o arie de acoperire de 2,3 milioane locuitori pe o rază de 30 de minute de mers cu mașina.

Tot în trimestrul al treilea, compania a semnat un contract de vânzare cu Carrefour, care va deține astfel și va opera într-un spațiu propriu un hipermarket de 12.000 m2, în noul centru comercial din București, ParkLake. Reprezentând o investiție de 180 milioane euro, centrul comercial ParkLake, programat să se deschidă în 2016, va avea o suprafață totală închiriabilă de 70.000 m2, cu 200 de magazine și o parcare acoperită de 2.600 de locuri. Construcția centrului a început în ianuarie, iar activitatea de închiriere a adus și alte branduri importante în centru, pentru aproximativ 65% din suprafață. 

Valoarea activelor nete (NAV) și indicatori financiari

Sonae Sierra calculează NAV conform liniilor directoare publicate în 2007 de INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles).
Pe baza acestei metodologii, la 30 septembrie 2014, valoarea activelor nete (NAV) ale companiei Sonae Sierra se ridica la 1,096 miliarde euro. Această valoare reprezintă o creștere de 9,5% față de valoarea din luna decembrie 2013. Creșterea se datorează în cea mai mare parte Profitului Net înregistrat în perioada respectivă și variației favorabile a ratei de schimb pentru realul brazilian (rată de schimb comparativă între 31 decembrie 2013 și 30 septembrie 2014).

Sonae Sierra și-a menținut strategiile prudente și echilibrate de finanțare și de acoperire a riscurilor. Structura capitalului este susținută de un termen mediu de scadență a datoriilor de 4,5 ani, 67% dintre datorii fiind împrumuturi cu dobândă fixă.

Graficul de mai jos ilustrează profilul scadenței datoriilor companiei Sonae Sierra la 30 septembrie 2014.

Sonae Sierra continuă să se bucure de un acces larg la finanțare, atât pe piața împrumuturilor, cât și pe piața de capital. Costul mediu al datoriei pentru Sonae Sierra este cu două puncte procentuale sub cel din 2013, situându-se la 4,0%. Cu excepția Braziliei, costul mediu al datoriei este de 3,1%, nivel comparabil cu cel al firmelor de profil din Europa.