Operatorul de transport al sistemului energetic naţional, Transelectrica, propune acţionarilor acordarea de dividende în valoare totală de 194,2 milioane de lei, reprezentând 53% din profitul net obţinut anul trecut, potrivit convocatorului Adunării Generale a Acţionarilor, care va avea loc pe 28 aprilie.

Totodată, acţionarii sunt convocaţi să aprobe acordarea unui dividend brut pentru anul 2015 la valoarea de 2,65 de lei pe acţiune, plătibil acţionarilor înregistraţi la data de 7 iunie 2016. Acţionarii vor mai aproba, în şedinţa din 28 aprilie, situaţia financiară a companiei pentru exerciţiul financiar al anului 2015.

În şedinţa Adunării Generale Extraordinare, care va avea loc tot pe 28 aprilie, acţionarii sunt convocaţi să aprobe promovarea unor hotărâri de Guvern privind trecerea unor bunuri ce aparţin domeniului public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune a unor active cesionate Transelectrica şi aflate în administrarea unor sucursale locale ale companiei.

Anul trecut, veniturile realizate de Transelectrica au crescut cu 5,9%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, la 2,984 miliarde de lei, raportat la 2,817 miliarde de lei, în 2014. De asemenea, cantitatea de energie electrică tarifată de Transelectrica pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică a urcat cu 2,2% faţă de cantitatea tarifată în anul 2014 (52,47 TWh, în creştere de la 51,34 TWh în 2014).

Segmentul activităţilor cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor în 2015 de 3,3%, la 1,399 miliarde de lei, determinată în principal de scăderea tarifelor medii aplicabile pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică începând cu luna iulie.

Intensificarea competiţiei pe piaţa alocării capacităţilor de interconexiune transfrontalieră a avut ca rezultat creşterea semnificativă a veniturilor obţinute din alocarea capacităţii de interconexiune, cu 30,5% faţă de perioada similară a anului precedent.

Profitul operaţional (EBITDA) a scăzut anul trecut cu circa 0,2% faţă de perioada similară a lui 2014, la 772 milioane de lei, de la 774 milioane de lei, această evoluţie fiind determinată în principal de influenţa segmentului activităţilor cu profit permis.