Administratorii societăţilor implicate în fuziune, în baza mandatului dat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, au întocmit şi depus la Oficiul Registrului Comerţului proiectul de fuziune prin absorbţie, acesta fiind publicat în data de 16.05.2016 pe website-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului", se arată într-o informare a societăţii Ropharma, transmisă miercuri Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Asociaţii societăţilor absorbite vor primi acţiuni la societatea absorbantă - Ropharma - în conformitate cu dispoziţiile legale.

Potrivit sursei citate, fuziunea are drept motiv principal optimizarea activităţii comerciale, în condiţiile în care toate societăţile activează în acelaşi domeniu, respectiv comerţul cu produse farmaceutice. În urma fuziunii, societatea absorbantă, respectiv Ropharma, îşi va consolida poziţia pe piaţa produselor farmaceutice din România, putând astfel concura la nivel naţional cu cele mai importante companii în domeniu.

De asemenea, decizia de fuziune a fost fundamentată de următoarele raţiuni economice şi de strategie comercială: eficientizarea actului de decizie managerială, datorită experienţei profesionale, îmbunătăţirea politicii de marketing, în schimbul părţilor sociale deţinute la societăţile absorbite asociaţii acestora vor primi acţiuni la societatea absorbantă, în conformitate cu dispoziţiile legale, beneficiind astfel de avantajele listării la categoria 1-a BVB, determinate în primul rând de sporirea gradului de lichiditate şi atractivitate a societăţii absorbante pe piaţa de capital, precum şi de creşterea capitalizării emitentului, o mai bună utilizare a facilităţilor şi forţei de muncă existente sau o reducere a costurilor unitare de achiziţie a materiilor prime prin creşterea volumului de activitate, creşterea puterii de negociere a societăţii absorbante în relaţiile cu furnizorii, clienţii, respectiv instituţiile financiare şi de credit, eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative ale societăţilor implicate în fuziune.

În plus, fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor la nivelul Ropharma, creşterea capacităţii de desfacere şi nivelul vânzărilor, prin crearea unei reţele teritoriale de desfacere mai extinsă şi mai eficientă. De asemenea, fuziunea celor cinci patrimonii va determina sporirea considerabilă a puterii financiare, necesară contractării de credite bancare cu dobânzi mai mici, având drept consecinţă realizarea de economii utile derulării în bune condiţii a activităţilor societăţii absorbante.

Patrimoniile societăţilor absorbite - Campanula Farm, Farmacia Ecofarm, Imav Pharm şi Farmacia Tesa - vor fi transmise în universalitatea lor, cu activ şi pasiv (creanţe, debite, drepturi şi obligaţii), în starea în care se află la data fuziunii, către societatea absorbantă Ropharma, scrie agerpres.