“Fie că este vorba de articole pe care le folosim zilnic, precum pasta de dinţi, fie de un nou ruj sau o loţiune după ras, consumatorii vor beneficia de acum de o protecţie sporită şi de informaţii mai clare despre cosmeticele pe care le cumpără. Noile norme înlesnesc şi aplicarea legii, ceea ce va aduce mai multă încredere în produsele achiziţionate”, a declarat comisarul european pentru Protecţia Consumatorilor, Neven Mimica, citat în acest comunicat.

Printre cele mai importante modificări introduse de Regulamentul privind produsele cosmetice adoptat de Consiliu şi de Parlament în 2009 se află consolidarea cerinţelor de siguranţă pentru produsele cosmetice. Începând cu data de aplicare a noilor norme, producătorii trebuie să respecte anumite cerinţe la pregătirea unui raport privind siguranţa unui produs înainte de introducerea lui pe piaţă.

De asemenea, pe piaţă pot fi introduse doar produsele cosmetice pentru care o persoană juridică sau fizică este desemnată în UE drept “persoană responsabilă”. Noul regulament privind produsele cosmetice permite identificarea cu exactitate a persoanei responsabile şi precizează clar obligaţiile acesteia. În caz de inspecţie a autorităţilor naţionale de supraveghere a pieţei, persoana responsabilă trebuie să aibă dosarul cu informaţii despre produs disponibil şi actualizat, şi să includă şi o evaluare privind siguranţa acestuia.

În acelaşi timp, va exista un sistem de notificare centralizată a tuturor produselor cosmetice introduse pe piaţa UE. Producătorul nu va trebui să îşi notifice produsul decât o singură dată, prin portalul UE de notificare a produselor cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal - CPNP). Datele stocate în acest portal vor permite personalului centrelor naţionale de toxicologie să aibă acces în câteva secunde la compoziţia produselor, în cazul unor accidente, iar autorităţilor competente să acceseze cu uşurinţă informaţii referitoare la toate produsele cosmetice introduse pe piaţă în UE, în scopuri de supraveghere a pieţei.

O persoană responsabilă va avea obligaţia de a raporta efectele nedorite grave autorităţilor naţionale competente. Autorităţile vor colecta şi informaţii provenite, de exemplu, de la utilizatori şi de la profesionişti din domeniul sănătăţii, fiind obligate să schimbe astfel de informaţii cu alte state membre ale UE.
Sunt în vigoare, de joi, şi noi norme pentru utilizarea nanomaterialelor în produsele cosmetice. Astfel, coloranţii, conservanţii şi filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, trebuie să fie autorizate în mod explicit. Produsele care conţin nanomateriale nerestricţionate de Regulamentul privind produsele cosmetice vor fi supuse unei evaluări complete de siguranţă, la nivelul UE, în cazul în care Comisia are suspiciuni în privinţa lor. Nanomaterialele vor trebui indicate în lista de ingrediente de pe etichetă folosindu-se cuvântul 'nano' între paranteze după denumirea substanţei.

În plus, joi a fost adoptat un nou regulament al Comisiei care stabileşte criterii comune pentru declaraţile referitoare la produsele cosmetice. Producătorii care doresc să includă o declaraţie pe produsele lor, de exemplu “eficienţă timp de 48 de ore” pentru deodorante, vor trebui să îndeplinească şase criterii comune, respectiv conformitate juridică, veridicitate, elemente probatorii, onestitate, echitate şi alegere în cunoştinţă de cauză. Pe baza acestor criterii, autorităţile naţionale competente vor putea să verifice respectivele declaraţii, se menţionează în comunicatul CE.

Noul regulament privind produsele cosmetice, adoptat în 2009, a intrat în vigoare la 11 iulie 2013 în urma unei perioade de tranziţie care a permis industriei să se adapteze la noile norme.