Cheltuielile operaționale au atins nivelul de 780 milioane lei (175,5 milioane euro), în condițiile în care banca a continuat să își monitorizeze atent costurile. În consecință, UniCredit Țiriac Bank a obținut un profit operațional confortabil, de 760 milioane lei (171 milioane euro) în 2014.

Profitul net consolidat înainte de interesul minoritar s-a plasat la 143,8 milioane lei (32,3 milioane euro) în 2014, în timp ce profitul net după interesul minoritar a fost de 118 milioane lei (26,5 milioane euro).

Provizioanele pentru credite au ajuns la 600 milioane lei (135 milioane euro) la finalul anului trecut. La fel ca în anii precedenți, banca a analizat atent riscurile efective și potențiale, reflectându-le adecvat în nivelul de provizionare.

Indicatorii financiari ai UniCredit Țiriac Bank relevă o poziție echilibrată versus sistem bancar: rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost 4,7% la finalul anului 2014, în vreme ce rentabilitatea activelor (ROA) s-a plasat la 0,4%. Raportul între costuri și venituri s-a situat la un nivel de 50,7%.

UniCredit Leasing își menține poziția de lider al pieței de profil, cu un volum al noilor finanțări acordate anul trecut de 201,5 mil euro și o valoare de achiziție a bunurilor finanțate de 241,2 mil euro. Rezultatele bune pe acest segment au fost susținute de dezvoltarea de servicii inovatoare, de crearea de produse de finanțare pentru segmente din ce în ce mai specifice, precum și de încheierea de noi parteneriate cu furnizori de echipamente.

“Definitivarea transferului clienților Corporate de la RBS România a marcat finalul anului 2014 pentru noi, trecerea în etapa de dezvoltare a business-ului preluat și de consolidare a poziției grupului UniCredit în România. Previziunile de creștere pentru 2015 sunt susținute de indicatorii macroeconomici pozitivi – redresarea consumului, precum și de așteptările de reluare a investițiilor în rândul companiilor și autorităților. În același timp, discrepanța momentană între consum și cererea de credit ne determină să fim moderați în anticipațiile noastre”, a spus Răsvan Radu, Country Chairman UniCredit în România și CEO al UniCredit Țiriac Bank.

Volumul activelor consolidate la 31 decembrie 2014 a totalizat 32,4 miliarde lei (7,23 miliarde euro). Portofoliul de credite brute a ajuns la un volum de 22,8 miliarde lei (24,1 miliarde lei incluzând creditele externalizate), susținut de creșterea cu 7,8% a finanțărilor acordate IMM-urilor și cu 13,1% a creditelor acordate companiilor în intervalul decembrie 2013 – decembrie 2014.

Banca își menține orientarea către segmentul IMM și spre cofinanțarea proiectelor cu bani europeni. Pentru IMM-uri, UniCredit Țiriac Bank a implementat măsuri de aprobare rapidă a facilităților de credit și de eficientizare operațională a fluxurilor interne, reflectate în scurtarea timpului de răspuns și în general într-o mai bună deservire a clienților.

Segmentul cofinanțărilor pentru proiecte cu fonduri europene a afișat și în 2014 o evoluție remarcabilă în cazul UniCredit Țiriac Bank, în condițiile în care volumul aprobărilor de facilități a crescut cu aproximativ 30% în 2014 față de 2013. De asemenea, valoarea soldului utilizărilor creditelor de către beneficiarii de fonduri europene a crescut cu 18% în intervalul 31 decembrie 2013 – 31 decembrie 2014. Din total, aproximativ o treime reprezintă finanțări în domeniul agricol, ceea ce confirmă implicarea UniCredit Țiriac Bank în susținerea acestei zone strategice a economiei românești.

În ceea ce privește activitatea băncii în cadrul Inițiativei JEREMIE („Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii”) lansată de Comisia Europeană (CE) și Fondul European de Investiții (FEI), UniCredit Țiriac Bank a sprijinit 216 IMM-uri prin facilități bancare depășind 75 de milioane de euro.

Depozitele clientelei au ajuns la un volum de 15,9 miliarde lei (3,54 miliarde euro).

Banca dispune de lichiditate confortabilă, atât din atragerea de resurse la nivel local, cât și din liniile de finanțare puse la dispoziție de grup și de instituțiile financiare internaționale.
UniCredit Țiriac Bank avea la decembrie 2014 un număr de 184 de sucursale, în timp ce numărul angajaților grupului UniCredit Țiriac a ajuns la 3.357.

Rezultatele sunt prezentate în baza situațiilor financiare consolidate pentru grupul UniCredit Țiriac - care include UniCredit Țiriac Bank SA și filialele sale UniCredit Consumer Financing IFN SA, UniCredit Leasing Corporation IFN SA și UniCredit Insurance Broker SRL - întocmite în conformitate cu IFRS adoptat de UE și aplicabil instituțiilor de credit din România.