Propunerea UNTRR intervine în contextul dezbaterilor europene pe marginea înlocuirii prevederilor Directivei 2009/40/CE cu un Regulament al Uniunii Europene privind testarea tehnică periodică a autovehiculelor şi semiremorcilor, conform Agerpres.
'UNTRR susţine poziţia IRU, fiind convinsă că toate vehiculele de transport rutier trebuie să fie corect întreţinute şi reparate în scopul de a îmbunătăţi siguranţa rutieră şi performanţele de mediu ale vehiculelor. Cu toate acestea, UNTRR şi IRU nu pot accepta un pachet nou privind inspecţia tehnică fără o foaie de parcurs cu caracter obligatoriu pentru o mai mare armonizare, standardizare şi recunoaştere reciprocă a certificatelor de inspecţie tehnică care ar trebui să conducă în cele din urmă la standarde mai ridicate în UE şi la mai multe beneficii pentru operatorii de transport în ceea ce priveşte acordarea de stimulente, de reducere a costurilor şi a poverii administrative, fără ca standardele ridicate existente să fie puse în pericol'.

În raport cu situaţia actuală, UNTRR şi IRU susţin aprobarea noului Regulament care să conţină nominalizarea procedurilor de inspecţie tehnică, obligativitatea statelor membre de a adopta un control tehnic armonizat bazat pe sisteme de control cu diferite niveluri de echipamente şi informaţii, având drept obiectiv recunoaşterea reciprocă a certificatelor tipizate de control universale, stabilirea unui sistem de înţelegere armonizată care să permită operatorilor să controleze vehiculele proprii şi ale altor operatori, evitarea unor cheltuieli suplimentare pentru noi baze electronice de date.

UNTRR este o organizaţie profesională şi patronală neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apară interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 13.000 de membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.