"Conform contractului colectiv de muncă, disponibilizarea salariaţilor se face cu acordarea unor plăţi compensatorii, acestea având regim de creanţe curente în cadrul procedurii de reorganizare. Din perspectiva creditorilor, plăţile compensatorii au un efect similar cu al unui preţ de vânzare echivalent mai mic. Astfel, se intenţionează negocierea cu potenţialii angajaţi care sunt doriţi de către ofertanţi, în vederea eliminării impactului negativ al plăţilor compensatorii asupra tranzacţiei. Salariaţilor care vor termina unilateral contractul individual de muncă încheiat cu Oltchim, în vederea reangajării de către cumpărător, nu li se acordă salarii compensatorii", se menţionează în planul de reorganizare.

Oltchim va întocmi o listă cu salariaţii care doresc să fie preluaţi de către ofertanţi, aceşti salariaţi angajându-se să înceteze unilateral contractul colectiv de muncă. Ofertanţii nu vor fi obligaţi a prelua vreun salariat, preluarea fiind o opţiune. În etapa ofertei finale, ofertanţii trebuie să prezinte un angajament final de preluare a salariaţilor, din lista constituită, pentru o perioadă de minimum 24 de luni.

"Se va putea prelua de către un cumpărător maximum 50% din numărul total de angajaţi ai Oltchim SA. În evaluarea ofertelor care vor conţine un angajament ferm de preluare a unor salariaţi din lista constituită (...) se va folosi următoarea formulă de calcul "preţ ferm oferit + (număr salariaţi preluaţi X 5.000 euro)". Practic, pentru fiecare salariat care va fi preluat se va calcula un bonus de 5.000 de euro, care se va adăuga la preţul ferm inclus în ofertă", se menţionează în document.

Modificarea planului de reorganizare a Oltchim priveşte exclusiv metoda de vânzare a combinatului, în sensul că se va face ofertarea şi vânzarea activelor pe pachete de active funcţionale şi nu prin metoda transferului activelor şi activităţii actuale pe Oltchim SPV, întrucât metoda iniţial aprobată nu observă, în opinia Uniunii Europene, principiul discontinuităţii economice, fapt care atrage riscul recuperării presupusului ajutor de stat de la cumpărători.

Conform documentului, procesul de vânzare se va desfăşura într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie, nu va exista nicio obligaţie de transferare a contractelor (inclusiv contractele de muncă) sau a salariaţilor Oltchim către cumpărător, datoriile societăţii rămân în sarcina acesteia, iar preţul pentru active trebuie să fie plătit cel mai târziu până la data încheierii tranzacţiei de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de data expirării planului.

Metodologia prevede că fiecare ofertant poate să facă oferte separate pentru fiecare dintre cele nouă pachete. În cazul pachetelor non-operaţionale, participanţii pot oferta inclusiv pentru active individuale, incluse în acestea. Activele Oltchim vor fi oferite spre vânzare grupate în 9 pachete: Uzinele clor - alkali, Uzina oxo-alcooli, Uzinele propilen-oxid şi polioli, servicii site, vagoane cale ferată, Procesare PVC, Uzina petrochimică, VCM/PVC Râmnicu Vâlcea, Uzina petrochimică - Bradu-Piteşti, Uzina Anhidrida Ftalică - Rm Vâlcea, precizeaza agerpres.