Astfel, termenul asumat prin contract de furnizori pentru instalarea serviciului de acces la internet la puncte fixe este în medie de 17 zile, însă instalarea serviciului se face în fapt mai repede, în medie între 3 şi 4 zile. Cu toate acestea, termenele contractuale de instalare a serviciului de acces la internet sunt diferite de la furnizor la furnizor.

Primii 5 furnizori de servicii de acces la internet la puncte fixe în funcţie de numărul de utilizatori - Digital Cable Systems, NextGen Communications, RCS&RDS, Romtelecom şi UPC Romania – au soluţionat majoritatea cererilor de instalare mai rapid decât termenele asumate de fiecare prin contractele cu utilizatorii.

Topul celor mai operativi furizori:

1) Doua zile - UPC a instalat internetul fix în 2 zile şi şase ore, faţă de 30 asumate prin contract.

2) 4 zile - Digital Cable Systems are un termen asumat de instalare de 15 zile, dar în anul 2012 instalarea s-a facut în medie în 4 zile.

3) 4 zile si 6 ore  - NextGen Communications a instalat serviciul de internet fix în medie în 4 zile şi şase ore, faţă de 21 de zile prevăzute prin contract.

4) 7 zile - Romtelecom instaleaza în 7 zile faţă de maxim 30 de zile.

5) 30 zile - RCS&RDS instaleaza în 30 de zile faţă de un termen asumat de 90 de zile

Termenul efectiv de instalare a serviciului a fost calculat ca durata în care se încadrează 80% dintre cele mai rapid soluționate cereri, excluzând 20% din cei mai mari timpi de instalare.

Raportul ANCOM mai arată că în cazul internetului mobil atât termenele asumate prin contracte, cât şi termenele efective de activare a serviciului sunt mai mici faţă de cele înregistrate în cazul serviciul de acces la internet la puncte fixe pentru că instalarea serviciului de internet mobil constă în principal în efectuarea unor operaţiuni administrative şi de activare în sistem a SIM-ului sau a modemului radio.

Astfel, Cosmote, Telemobil şi Vodafone au termene asumate de instalare de 7 zile, Orange de 4 zile, iar RCS&RDS aplică acelaşi termen maxim pentru serviciile fixe şi mobile – 90 de zile.

Cu excepţia RCS&RDS care a raportat o medie de 30 de zile în care s-au încadrat 80% din cele mai rapid soluţionate cereri, ceilalţi 4 furnizori de internet mobil au raportat ANCOM că durata de instalare pentru internet mobil a fost de maxim o zi. Unii dintre furnizori chiar au precizat că activarea serviciului se face într-un interval de timp de ordinul minutelor.